อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

มส.เห็นชอบจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวัน "อัฏฐมีบูชา"

รองโฆษกพศ. เผย ที่ประชุมมส. อนุมัติจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา วัน “อัฏฐมีบูชา”  หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พ.ค. พุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17.45 น.

วันนี้ (10 เม.ย.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยวันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พ.ค. โดยมส. กำหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวที่พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. มีกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ การเวียนเทียนจากพระสงฆ์ 500 รูป และพุทธศาสนิกชน เป็นต้น

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวโดยปกติแล้วบางวัดจะมีการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ออกเป็นมติมส. เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามจะเริ่มนำร่องจัดกิจกรรมที่พุทธมณฑลก่อน จากนั้นในปีต่อๆไปจึงจะมีการแจ้งไปยังวัดในจังหวัดต่างๆต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 485