อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

มส.แจ้งวัดทั่วประเทศจัดบวชได้ห้ามหมิ่นศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งวัดทั่วประเทศให้ยึดกฎ มส.ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 แต่ห้ามทำสิ่งเกินเลยอันเป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนา หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนมีความผิด ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.45 น.


วันนี้ (28 ก.พ.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า พศ.ได้นำประเด็นการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แม้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากทางเจ้าอาวาสวัดสิงห์แล้ว แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้ทางผู้จัดงานบางส่วน เป็นเหตุให้มีการยกพวกเข้ามาทำร้ายร่างกายครู และนักเรียนที่เข้าสอบ พศ.จึงได้นำเรื่องดังกล่าวหารือ มส. เพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติในการจัดงานบวชให้กับวัดต่างๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดย มส.มีมติว่า ให้ พศ.แจ้งกำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติ มส. ในเรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในบริเวณวัด การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และเรื่องการแสดงไม่เหมาะสมในวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งใจความสำคัญระบุว่า การจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หากเป็นการจัดในวัด เจ้าอาวาสวัดมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ หากการจัดแสดงอยู่นอกวัด เจ้าอาวาสวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ฉะนั้น หากจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการจัดงาน เพื่อเป็นงานบุญล้วนๆ และให้ทุกวัดปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 อย่างเคร่งครัด

สำหรับระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 ระบุว่า การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมิให้มี 1.การแสดงใดๆ อันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธ พระธรรมหรือพระสงฆ์ 2.การพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน 3.การเต้นรำวงและการแสดงภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ ลามกอนาจาร 4.การแสดงระบำหรือการแสดงอยางอื่นที่เป็นการยั่วยุกามารมณ์ 5.การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์ 6.การจำหน่ายสุราเมรัยและการเลี้ยงสุราเมรัย 7.การประกวดสาวงามและการแสดงการแต่งกายที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1.ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ 2.ปลดจากตำแหน่งหน้าที่ 3.ตำหนิโทษ 4.ภาคทัณฑ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 55.56K