อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

มติชัด!'GAT-PAT'กลับมาสอบ ตามกำหนดเดิม23-26ก.พ.

มติประชุม "แกต-แพต" กลับมาสอบตามกำหนดการเดิม วันที่ 23-26 ก.พ. ขณะที่ ศธ. จะออกประกาศกระทรวง เรื่อง ปฎิทินการสอบแกตแพต ภายในวันนี้ พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.

วันนี้ (24 ม.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้ประชุมร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ในวันที่ 24 มี.ค. 62 อย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า การทดสอบความถนัดทั่วไป (แกต) และ การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต) ปีการศึกษา 62 จะกลับมาสอบตามกำหนดการเดิมคือ  วันที่ 23-26 ก.พ. 62 เหมือนเดิม โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะออกประกาศกระทรวง เรื่อง ปฎิทินการสอบแกตแพต ภายในวันนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าเมื่อกลับมาสอบตามกำหนดวันเดิมจะทำให้มีปัญหาต่างๆ เช่น สนามสอบ ครูผู้ควบคุมการสอบ การสอบวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) สอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล เพราะได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้นักเรียนได้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเลื่อนวันสอบแกตแพตมากำหนดเดิมจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เนื่องจากเด็กได้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์  

"ผมได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบแล้ว เนื่องจาก รมว.ศธ.ติดภาระกิจปฎิบัติราชการที่ต่างประเทศ โดย รมว.ศธ.มอบหมายให้ผมดำเนินการเรื่องนี้และบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อย รวมถึงสนามสอบและผู้คุมสอบ เพราะเป็นประเด็นสำคัญที่ครั้งแรกเมื่อเราเลื่อนการสอบออกไปเป็นวันที่ 16-19 ก.พ. 62 ทำให้สนามสอบที่เป็นโรงเรียนอาจไปรับกิจกรรมอื่นแทนแล้ว รวมถึงครูผู้คุมสอบก็อาจไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ดังนั้นจึงขอให้ สพฐ.และ สช.ประสานและบริหารจัดการให้เรียบร้อย ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร" รมช.ศึกษาธิการ กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 617