อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

ทปอ.สรุปแนวทางเบื้องต้นทีแคส62

ทปอ.สรุปทีแคส 62 เบื้องต้นลดเวลาคัดเลือก4 เดือน รับตรงร่วมกันให้เลือก4 ลำดับ รวมกสพทด้วย ประกาศผลสิทธิเดียว และสละสิทธิหนึ่งครั้ง พร้อมประชาพิจารณ์ คาดได้ข้อสรุปสิงหาคมนี้ ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.48 น.

วันนี้(6ก.ค.) ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สมาคม ทปอ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.แถลงข่าวเรื่องแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคสประจำปี2562 ว่า ตามที่ สมาคม ทปอ.ได้ดำเนินการคัดเลือระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 มาจนถึงรอบที่ 5รับตรงอิสระ ขณะเดียวกัน สมาคม ทปอ.
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบทีแคส2562 ที่มี รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการประชาพิจารณ์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ลดระยะเวลสการคัดเลือกให้สั้นลงจาก 10 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม  – กรกฎาคม  เหลือ4 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า การคัดเลือกรอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้เปลี่ยนการคัดเลือกจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลำดับ เป็น 4 ตัวเลือกที่มีลำดับ และประกาศผลเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับรอบ แอดมิชชัน โดยสาขาวิชาที่เคยรวมกลุ่มในตัวเลือกของกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)จะถูกนับเป็นตัวเลือกหนึ่ง เหมือนกับสาขาวิชาที่อยู่นอกกลุ่ม กสพท.เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จะถูกนับเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้น ทั้งเมื่อมีการยืนยันสิทธิแล้ว การสละสิทธิเพื่อสมัครและยืนยันสิทธิในรอบต่อไปทำได้เพียงหนึ่งครั้ง  เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้อื่น

"ทั้งนี้ สมาคม ทปอ. ได้กำหนดจะนำแนวทางดังกล่าว เพื่อไปทำประชาพิจารณ์ต่อทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานและเว็บไซต์พันธมิตรด้านการศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 จากนั้นจะจัดทำบทสรุปการพัฒนาระบบ ทีแคส62 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 3 ส.ค.2561 และคาดว่าจะสามารถแถลงข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562  ในเดือนสิงหาคม 2561"ประธาน ทปอ.กล่าว.

ต่อข้อถาม การรับรอบที่ 3 มีเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะแตกต่างกัน หากจะนำมาจัดลำดับ จะเกิดปัญหาหรือไม่รศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า  หากรอบ3จะให้มีการจัดลำดับจริง เบื้องต้นมหาวิทยาลัยทีี่่เข้าร่วม ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชา จะต้องจัดเรียงลำดับคนมาก่อนว่ามีคนสมัครกี่คนในสาขาวิชาและจะรับได้กี่คน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 29