อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

มติ ก.ค.ศ.ไม่แก้เกณฑ์ ว 13 เปิดทางทบทวนรายคน

บอร์ด ก.ค.ศ.มีมติไม่แก้เกณฑ์ ว 13 ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ แต่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติยื่นขอทบทวนเป็นรายบุคคล ยันไม่ให้ยกล็อต พร้อมพิจารณาคนใกล้เกษียณฯก่อน พุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16.42 น.

วันนี้( 20 มิ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว13 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  นำโดย นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง  เข้ายื่นหนังสือ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม  ต่อ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. และนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ก่อนการประชุม ก.ค.ศ.
 
ซึ่ง นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ก.ค.ศ.ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่รู้สึกว่า เสียสิทธิ์ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  สามารถแจ้งขอให้ทบทวน ได้เป็นรายบุคคล โดยให้แจ้งผ่านต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเสนอให้ สำนักงานก.ค.ศ. พิจารณา เป็นรายบุคคล  จะไม่มีการพิจารณายกล๊อต ทั้งนี้ มีผู้ที่ข้อเข้ารับการประเมินวิทยฐานะ ตามว13 ในกลุ่มดังกล่าว มีจำนวน 5,337 ราย พิจารณาไปแล้ว 1,888 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ 364 ราย และเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ 1,524 ราย ในจำนวนนี้ คาดว่า เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ในวันที่ 30 กันยายน 2561ประมาณ 40 รายเท่านั้น ซึ่งที่ประชุม จะเร่งพิจารณากลุ่มนี้ก่อน แต่เจ้าตัวต้องยื่นเสนอขอทบทวนผ่านสังกัดมาด้วยตัวเอง ส่วนที่ขอให้มีการทบทวนการ รับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปตาม ว1  จำนวน 203 รางวัล นั้น  ที่ประชุมมีมติจะยึดหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลตามว1 เช่นเดิม และจะไม่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินระหว่างทาง เพราะวันที่เสนอและมีการรับรอง 203 รางวัล  เป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว
 
“ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยืดยันว่า ไม่ได้ลิดรอนสิทธิใคร เมื่อมีผู้ร้องเรียนมา เราก็เปิดโอกาสให้ทบทวน แต่ให้ทบทวนเป็นรายบุคคล ไม่ใช่การให้ยกล็อต  ใครที่คิดว่า มีปัญหาก็ให้เสนอขอทบทวนเข้ามา  ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา กว่า 3,000 ราย นั้น ต้องรอผลการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือไม่ก่อน จะขอทบทวนอะไรในขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้”นายพินิจศักดิ์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 54