อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

จัดใหญ่"ผีตาโขน"เล็งขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมโลก

วธ.ร่วมกับจังหวัดเลย จัดใหญ่ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ปี61 วันที่16-18 มิ.ย.นี้ พร้อมผลักดันขึ้นทะเบีบนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 16.35 น.

วันนี้(13 มิ.ย.)​นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รมว.วัฒนธรรม  แถลงข่าวการจัดงาน“ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จังหวัดเลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561”ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิ.ย. ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย  เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดเทศกาล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีความยิ่งใหญ่ มากขึ้นสู่ระดับชาติ และ ก้าวสู่ระดับนานาชาติ โดย ดังนั้น  งานประเพณีผีตาโขน   ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเลย ทุกภาคส่วน ได้ เตรียมความพร้อมจัดงานอย่างครบวงจร ทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก การจราจร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว   อย่างไรก็ตาม วธ. ตั้งเป้าหมายที่จะนำเสนอ ประเพณีผีตาโขนสู่การขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก ของยูเนสโก  ต่อจาก การนำเสนอ โขน ขึ้นบัญชีมรดกระดับโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมที่โดดเด่นภายในงาน  ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ โดยในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 5 ประเทศ ได้แก่   คณะนักแสดงจากกรมศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดแสดงหน้ากากพื้นบ้าน ชุด ระบำชาวนา แสดงถึงช่วงฤดูการเพาะปลูก        ของชาวนาชาวไร่   ขณะที่ คณะหุ่นกะบองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   จัดการแสดงชุด ระบำหน้ากากผีเซื้อ แบบดั้งเดิมของเมืองปากลายเพื่อบูชาผีเซื้อ หรือ ผีบรรพบุรุษ   คณะนักแสดงวัฒนธรรมรามายณะแห่งเมียนมา  ภายใต้กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม จัด  แสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวาง  ส่วนเวียดนาม จัดการแสดง “Tuong”  แบ่งเป็น2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุด ‘ระบำ Tu Tru’ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ยิน-หยาง ความสมดุลของพลังจักรวาล และทิศต่างๆ ตามความเชื่อของประเทศฝั่งตะวันออก และการแสดงชุด ‘ออนดินห์สังหารทา’ มีลักษณะคล้ายการแสดงงิ้ว  และเกาหลีใต้ จัดการแสดงชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุต ทัลลอรี เป็นละครรำหน้ากากพื้นบ้านที่มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17   


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 56