อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษาเกิดแน่

กอปศ. ชี้ต้องแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ มอบดร.สมคิด ไปปรับปรุงร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ เสนอพิจารณา 12 ธ.ค.นี้ จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.

วันนี้(4 ธ.ค.)ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การอุดมศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้กำหนด 8 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปอุดมศึกษา เช่น มุ่งผลิตคนที่แตกต่างไปจากเดิม สนองความต้องการของประเทศ มีความเข้มข้นและตรงเป้าหมาย ใช้ผลงานวิจัยสร้างนวัตกรรม สู่การแข่งขันระดับโลก เน้นเรื่องธรรมาภิบาลโดยใช้สภามหาวิทยาลัย การจัดระบบงบประมาณ คุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา และการจัดโครงสร้างระบบการบริหารอุดมศึกษาของชาติ เป็นต้น โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่าต้องแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการเป็นพิเศษ เนื่องจากเป้าหมายและวิธีการที่ใช้กับอุดมศึกษา ไม่เหมือนกับการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้ฐาน และการศึกษาระดับอื่นๆ ประกอบกับความจำเป็นของประเทศที่จะไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมีอุดมศึกษา 4.0 และบัณฑิต 4.0


" คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯได้มอบให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะทำงาน ไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ทุกประเด็นจะบรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ทั้งหมด บางเรื่องต้องนำไปบรรจุไว้ในกฎหมายลูก และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ไม่ใช่จัดตั้งแล้วถือว่าปฎิรูปอุดมศึกษาเสร็จสิ้น ยังต้องมีการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ ต่อไป เช่น สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก็ต้องมี พ.ร.บ.อีกฉบับ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะดำเนินการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ให้แล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอ กอปศ.พิจารณา ในวันที่12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในการประชุม กอปศ.วันที่ 6 ธันวาคมนี้ จะมีการนำข้อสรุปของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เรื่องความจำเป็นในการแยกตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และการกำหนด 8 ยุทธศาสตร์ เสนอให้ประชุมเพื่อทราบด้วย " ศ.นพ.จรัส กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 84