อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

โครงการเสริมเรียนรู้วันเสาร์ สร้างแรงบันดาลใจเยาวชน

"คุณหญิงหน่อย" เยี่ยมโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมโครงการ Saturday School Season 5 เสริมการเรียนรู้วันเสาร์ของเด็กมัธยมฯ หวังสร้างแรงบันดาลใจพัฒนามากกว่าในชั้นเรียน เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 14.21 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ในฐานะประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย ผู้สนับสนุนโครงการ Saturday School Season 5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โดยโครงการ Saturday School Season 5 นี้ เป็นโครงการเสริมการเรียนรู้ในวันเสาร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 8 โรงเรียนและ 1 ชุมชน มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่สนใจ มีครูอาสาสมัครกว่า 200 คน มาถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะ กีฬา และวิชาการ ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาเอาความสามารถมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ในนามมูลนิธิไทยพึ่งไทย เมื่อเห็นโครงการ Saturday School เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนจิตอาสา จึงอยากผลักดันให้กิจกรรมเหล่านี้เดินหน้าไปควบคู่กับการศึกษาไทย ถือเป็นการเติมเต็มและเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจ การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ชอบ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เยาวชนมีความหวังทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม และคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความคิดมากกว่าการท่องจำ 

สำหรับโครงการ Saturday School Season 5 มีจุดเริ่มต้นมาจากครูยีราฟ นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้เยาวชนมีความพัฒนาที่มากกว่าในชั้นเรียน มีหลักสูตรทั้งหมด 19 รูปแบบ อาทิ วิชาศิลปะภาพยนต์, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ศิลปะการป้องกันตัว และวิชาการแสดง เป็นต้น ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในแต่ละโรงเรียนตั้งแต่ช่วงต้นภาคเรียน รวมทั้งสิ้น 33 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Saturday School แล้วกว่า 555 คน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 373