อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

"บิ๊กหนุ่ย" เร่งตั้งอ.ก.ค.ศ.สพฐ.

ปลัดศธ.เผย "ดาว์พงษ์" สั่งงานด่วนสำนักงานก.ค.ศ. เร่งคลอดอ.ก.ค.ศ.สพฐ.-ออกเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ –เคลียร์คดีทางวินัยที่ค้างอยู่โดยเร็ว พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.39 น.

วันนี้(20 ต.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และได้มอบนโยบายให้สำนักงานก.ค.ศ. เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยที่ยังค้างอยู่ การปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือพีเอ ที่มุ่งให้การประเมินครูต้องสะท้อนความจริง เน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนเป็นสำคัญ ไม่เพิ่มภาระครู ต้องทำให้ครูอยู่กับเด็กมากยิ่งขึ้น ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้แนะนำสำนักงานก.ค.ศ. ว่า การเป็นหน่วยงานกลางเวลาทำงานควรทำงานเป็นทีม เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า ตนจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ภารกิจ ของอ.ก.ค.ศ.สพฐ. ที่จะจัดตั้งขึ้น โดยประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานก.ค.ศ. ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ สพฐ. มาช่วยกัน  เนื่องจาก เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ในการดูแลการบริหารงานบุคคลมาก่อน  ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะดูว่าภารกิจของอ.ก.คงศ.สพฐ. จะมีอะไรบ้าง งานส่วนใดที่ก.ค.ศ.ยังควรดำเนินการต่อ งานส่วนใดควรเป็นหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ.สพฐ.  พร้อมวางแผนปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้การเปลี่ยยนผ่านเป็นไปอย่างเรียบร้อย เนื่องจากปัจจุบันมีหลายเรื่องที่ก.ค.ศ. ดำเนินการให้สพฐ.  เช่น การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การอุทธรณ์ร้องทุกข์  ร้องเรียน  ตลอดจนการประเมินผลการทางวิชาการ การประเมินวิทยฐานะ เป็นต้น

ด้านนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการก.ค.ศ.  กล่าวว่า ก.ค.ศ. ได้ส่งผู้แทนจากสำนักงานก.ค.ศ.ไปร่วมประชุมกับสพฐ.แล้ว  เบื้องต้นจะใช้ประสบการณ์ของอ.ก.ค.ศ.สอศ. และอ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดศธ. มาเทียบเคียง  เพื่อดูว่าอ.ก.ค.ศ.สพฐ. ควรจะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องใดบ้าง อาทิ อ.ก.ค.ศ.สอศ. มีอำนาจในการพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการในสังกัดด้วยตนเอง แต่หากเรื่องใดมีความเห็นขัดแย้งก็ต้องส่งให้ก.ค.ศ.เป็นผู้ตัดสิน เป็นต้น ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ.สพฐ. ที่จะจัดตั้งขึ้น จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับอ.ก.ค.ศ.สอศ. และอ.ก.ค.ศ.สป. แต่อาจจะมีบางเรื่องที่เข้ามามีส่วนในการพิจารณามากกว่า โดยทางคณะทำงานจะเร่งหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเสนอให้รมว.ศธ.พิจารณาโดยเร็ว   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34