อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

สพฐ.ตั้งเป้าเพิ่มการจ้างงานคนพิการ

"การุณ" ตั้งเป้าหมายขยายการจ้างงานคนพิการทำงานเพิ่ม พร้อมเปิดโรงเรียนการศึกษาพิเศษอีก 2 แห่ง ดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 5 ประเภท จันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 03.22 น.

วันนี้ (11ม.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งสำรวจว่า ปัจจุบัน สพฐ.มีการจ้างงานคนพิการจำนวนเท่าไหร่ และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลากรกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้วางมาตรการให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีการจ้างคนพิการทำงานจัดสิ่ง อำนวยความสะดวก การบริการลิฟท์ขึ้นลงระหว่างชั้นให้แก่คนพิการแล้ว ส่วนการจ้างงานบุคลากรที่เป็นผู้พิการได้มีการจ้างในกลุ่มโรงเรียนศึกษา พิเศษอยู่แล้วจำนวนประมาณ 200 คน และในปี 2559 นี้ สพฐ.ได้ตั้งเป้าที่จะขยายจำนวนการจ้างงานคนพิการให้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้ได้รับโอกาสทางสังคมและมีงานทำตามนโยบาย รัฐบาล

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้จัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี เพื่อดูแลกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 5 ประเภท คือ ทางหู ตา ปัญญา ร่างกาย และออทิสติก โดยโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดชลบุรี นั้น มี น.ส.ปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์ในการจัดตั้งโรงเรียนวงเงิน 200 ล้านบาท

นายการุณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังมอบหมายให้ สพฐ.กลับไปรวบรวมข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศที่เป็น การทำความร่วมมือในระดับกระทรวง ว่า มีกี่เรื่องและกับประเทศใดบ้าง เพื่อต้องการทราบภารกิจของการทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยหากความร่วมมือด้านใดเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาก็จะให้เดินหน้าความร่วมมือ ต่อไป ทั้งนี้ สพฐ.จะสรุปข้อมูลความร่วมมือทั้งหมดเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 410