อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

เล็งใช้ยางพาราสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสพฐ.

"การุณ"คิดช่วยชาวสวนยางพารา เล็งของบฯกลางนำยางพารามาทำสนามฟุตซอล -พื้นรองกันกระแทรกห้องเรียนเด็กเล็ก เร่งสำรวจความต้องการของโรงเรียนแล้ว อังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 04.00 น.

วันนี้ (5 ม.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ สอบถามถึงการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราในสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นการใช้ยางพาราภายในประเทศ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังศึกษางานวิจัยและพัฒนาของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาการใช้ยาพาราแปลรูปมาเป็นสนามฟุตชอลสำเร็จแล้ว รวมถึงการทำพื้นรองกันกระแทรกสำหรับห้องเรียนเด็กเล็กที่กำลังมีการพัฒนาอยู่ด้วยหลังจากนั้น สพฐ.จะสำรวจความต้องการของแต่ละโรงเรียนว่ามีความจำเป็นต้องการใช้มากน้อยเพียงใดก่อนจะเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา หากเห็นว่าเหมาะสมก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจาณาอนุมัติรายจ่ายงบประมาณกลางในการดำเนินการต่อไป

“ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีอยู่ 30,000 กว่าแห่ง หากมีการนำยางพารามาใช้ทำสนามฟุตซอล ก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราได้อีกทางหนึ่ง”เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 217