อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

สพฐ.คุมเข้มสอบครูผู้ช่วยทุกขั้นตอน

"การุณ"ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย เผยคุมเข้มทุกขั้นตอน ยอมรับเข้าใจผิดเกณฑ์การตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่งยังไม่ใช้กับการสอบกรณีพิเศษ แต่ใช้กับกรณีทั่วไป เตรียมชง ก.ค.ศ.ใช้หลักเกณฑ์ตัดสิทธิเหมือนกัน เพื่อป้องกันการทุจริตและสับสน เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 01.05 น.

วันนี้ (28 พ.ย.) ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.) พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดย นายการุณ กล่าวว่า สพฐ.ได้จัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ใน 60 กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่าง 3,986 อัตรา ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 20,122 คน โดยในวันนี้ช่วงเช้าเป็นการสอบ ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และ ช่วงบ่ายจะเป็นการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ สอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ จากนั้นจะประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 60 ในวันที่ 4 ธ.ค.2558 อย่างไรก็ตามการจัดสอบครั้งนี้จะสามารถบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้กว่า 3,900 อัตรา และ การสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปสามารถบรรจุได้ประมาณ 1,600 อัตรา ซึ่ง ทำให้สพฐ.สามารถบรรจุครูได้ประมาณ 5,500 อัตรา รวมกับอัตราที่ได้รับคืนอีก ประมาณ 7,000 อัตรา ดังนั้น ในปีนี้ สพฐ.จะสามารถบรรจุครูได้ทั้งหมดกว่า 12,000 อัตรา ซึ่งสพฐ.จะเร่งดำเนินการตามนโยบายพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการบรรจุครูเข้าห้องเรียนให้มากที่สุดโดยเร็ว

"ภาพรวมของจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมและทำความเข้าใจมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการจัดสอบกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น พร้อมได้วางระบบการจัดสอบเป็นขั้นเป็นตอน หากเกิดข้อผิดพลาดสามารถตรวจสอบได้ และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนจะต้องรับผิดชอบ ส่วนมาตรการเข้มในการตรวจสอบได้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ผู้สมัครสอบปั๊มลายมือทั้งในใบสมัครสอบ และในกระดาษคำตอบ เพื่อให้ตรจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ที่สำคัญก่อนขึ้นห้องสอบได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาทำการสแกนตรวจค้นร่างกายค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ตลอดจนให้ผู้เข้าสอบทุกคนถอดรองเท้า ถุงเท้าก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยพบปัญหา การซ่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใต้รองเท้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องป้องกัน และไม่เป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตได้ รวมถึงในส่วนของกรรมการคุมสอบก็มีมาตรการคุมเข้ม โดยไม่ให้รู้ล่วงหน้าว่าจะคุมสอบห้องใด แต่จะให้จับฉลากห้องคุมสอบก่อนถึงเวลาเข้าสอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต"นายการุณ กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในการจัดสอบครั้งนี้พบว่ามีผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่ง จำนวน 223 คนใน 153 เขตพื้นที่ ซึ่งตนเข้าใจว่าใช้หลักเกณฑ์ใหม่แล้วโดยจะมีการตัดสิทธิไม่ให้สอบ แต่ความเป็นจริงหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ใช้ดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ เป็นหลักเกณฑ์เดิม คือ ว 16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ไม่ได้กำหนดให้ตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่ง แต่ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ขณะที่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสอบครูผู้ช่วยทั่วไปคือ ว16/2558 ก.ค.ศ.กำหนดให้ตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่งได้ทันที ดังนั้น สพฐ.จะเสนอ ก.ค.ศ.ขอปรับหลักเกณฑ์การจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษในครั้งต่อไป ให้สามารถตัดสิทธิผู้สมัครสอบมากกว่า 1 แห่งได้ เพื่อป้องกันปัญหาความวุ่นวายและสับสน หากไม่ตัดสิทธิจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตอย่างมากและยุ่งยากในการตรวจสอบ แม้ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนก็ตามแต่ผู้สมัครสอบก็จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามตนได้กำชับเขตพื้นที่ฯและกรรมการคุมสอบให้เฝ้าระวังบุคคลที่สมัครสอบมากกว่า1แห่งเป็นกรณีพิเศษ หากพบพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตให้นำตัวไปกักไว้ก่อนจนสอบเสร็จและตัดสิทธิในการสอบทันที อย่างไรก็ตาม จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ พบว่ามีผู้สมัครสอบมากกว่า 1 ที่จำนวน 4 ราย แต่มารายงานตัวเข้าสอบแล้ว 3 ราย จึงได้กำชับกรรมการคุมสอบให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด.



คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 598