อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

หนุนสอบภาษาก่อนเป็นอาจารย์มหา’ลัย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี หนุนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ชี้เป็นนโยบายที่ดี แต่ไม่ควรใช้เกณฑ์เดียว แนะเพิ่มเงินเดือนอาจารย์ที่สอบผ่าน หวังกระตุ้นเด็กตื่นตัวเรื่องภาษามากขึ้น จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.07 น.

วันนี้ (23 พ.ย.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยระบุให้อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำว่า หลายมหาวิทยาลัยคงจะเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว เพราะประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดังนั้นอาจารย์ หรือแม้แต่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ มทร.ธัญบุรี เมื่อมีการสอบบรรจุ การเลื่อนตำแหน่ง หรือ การสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็จะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้ว โดยอาจารย์ในสายวิชาการหากมีผลสอบ โทเฟล หรือ โทอิค มาแสดงก็จะยกเว้นการสอบให้

“กฎกระทรวงที่ประกาศออกมานั้น เป็นนโยบายที่ดี แต่อยากให้มีหลักเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษหลายเกณฑ์ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ เช่น อาจารย์ที่สอนสายวิชาการ กับ อาจารย์ที่สอนสายวิชาชีพ ควรมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่ให้ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานการสอบเดียวกันทั้งหมด ขณะเดียวกันกรณีที่อาจารย์สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากลแล้ว ควรจะมีค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เข้าทำงานด้วย ซึ่งการจูงใจนี้จะส่งผลต่อเด็กที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ให้มีความตื่นตัวต่อด้วยว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ และหากมีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะช่วยยกระดับเงินเดือนได้” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว. คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 771