อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

ศธ.ใช้โซเชียลเฝ้าระวังยาเสพติด

ปลัด ศธ.ถก ป.ป.ส. แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เล็งใช้โซเชียลเฝ้าระวังเด็กเล่นยา พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 05.55 น.

วันนี้ (22 ต.ค.)รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อเร็ว ๆ ที่ประชุมได้หารือถึงการวางมาตรการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ซึ่งต่อจากนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะทำงานแบบบูรณาการและใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ป.ป.ส. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

"เด็กกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา ดังนั้นเมื่อเรามีข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงก็จะทำให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ง่ายขึ้น โดยจะมีการจัดค่ายละลายพฤติกรรมให้เด็กพบเส้นทางเดินที่ถูกต้อง ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก นอกจากนี้จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยเฝ้าระวังอีกทางหนึ่งด้วย”ปลัด ศธ.กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 687