อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

เตรียมประกาศหอวัฒนธรรมอุตรดิตถ์โบราณสถานชาติ

วธ.จับมือท้องถิ่นเร่งพัฒนาหอวัฒนธรรมอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้-แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ หลักถูกทิ้งร้าง เตรียมประกาศในราชกิจานุเบกษาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 06.10 น.

วันนี้(12 ต.ค.) นายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น อายุกว่า 100 ปี มีลักษณะสถาปัตยกรรมโรมันแบบยุโรปตะวันตก ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยดั้งเดิม แต่ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งร้างจนเสื่อมโทรม พุพัง ไม่มีใครกล้าเข้าชม นั้น ตนได้สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)อุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับรายงานว่าเป็นเรื่องจริง และขณะนี้ทาง สวจ.อุตรดิตถ์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัด แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งการใช้ประโยชน์ของที่ดินราชพัสดุ ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การทำบัญชีรายการโบราณวัตถุ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

รองปลัด วธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมศิลปากรได้ดำเนินการเพื่อประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและโบราณสถาน ในหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว ซึ่งเวลานี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศในราชกิจานุเบกษา และเมื่อได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติแล้ว กรมศิลปากรก็จะสามารถเข้าไปสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและพัฒนาได้ โดยได้วางแผนที่จะพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบฯ 2559 มาใช้ดำเนินการ และหากไม่เพียงพอจะตั้งคำของบฯปี 2560 เพื่อใช้บูรณะและพัฒนาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดและเป็นสมบัติของชาติสืบไป นอกจากนี้ตนยังได้ประสานกรมศิลปากรให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการศึกษาการบูรณะ และจัดทำบัญชีรายการโบราณวัตถุของหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 444