อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

ชี้มหา’ลัยไม่เข้าใจเป้าหมายออกนอกระบบ

“กฤษณพงศ์” เผยมหาวิทยาลัยหลายแห่งนึกถึงแต่ตัวเอง ไม่เข้าใจเป้าหมายออกนอกระบบ แจงนิสิตนักศึกษาห่วงขึ้นค่าเทอมเป็นประเด็นเดิม แต่ผู้บริหารต้องชี้แจง-นำข้อมูลมาคุยกัน พุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 01.00 น.

วันนี้ (22 ก.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรรมช.ศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตนได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำลังเตรียมตัวปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากมหาวิทยาลัยรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือ ออกนออกระบบเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการออกนอกระบบทำให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งยังไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการออกนอกระบบว่าคืออะไรส่วนใหญ่ยังพูดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับ ซึ่งเป็นประเด็นตามหรือผลพลอยได้ส่วนประเด็นหลักอยู่ที่การออกนอกระบบจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทุกส่วนและทำให้มหาวิทยาลัยสามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ อาทิ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นเป็นต้น

ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวต่อไปว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยนอกระบบ และมหาวิทยาลัยที่กำลังจะออกนอกระบบ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรองรับการออกนอกระบบและต้องเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยของตนเองด้วยไม่ใช้ไปลอกเลียนแบบมหาวิทยาลัยอื่น เนื่องจากบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างกัน เช่น ต้องวางแผนระบบบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกัน การบริหารการเรียนการสอน ระบบการเงินที่มีกลไกควบคุม และใช้เงินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า นอกจากนี้จะต้องดูด้วยว่าจะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศได้อย่างไร เนื่องจากอนาคตคนเกิดจะน้อยลง ขณะที่คนวันทำงาน และผู้สูงอายุมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะช่วยดูแลคนกลุ่มนี้อย่างไร เป็นต้น

“ส่วนข้อสังเกตของนิสิต นักศึกษา ว่า มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จะทำให้ค่าเทอมแพงขึ้น คนจนจะไม่มีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเด็นเดิมๆ แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องชี้แจงให้เข้าใจ โดยอาจจะนำข้อมูลของที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่เคยศึกษาวิจัยประเด็นการออกนอกระบบไม่เกี่ยวกับการขึ้นค่าเทอม มาเปิดให้ทุกคนได้รู้ “ดร.กฤษณพงศ์ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 612