อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

ชี้ไทยอย่าฝันผลิตรถยนต์เอง

อธิการบดีพีไอเอ็ม เผยวิศวกรยานยนต์ไทยขาดแคลน เหตุหนีไปทำงานบริหารกันหมด เร่งผลิตบัณฑิตตามโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องการ ชี้ไทยอย่าฝันผลิตรถเอง จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.26 น.

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(พีไอเอ็ม) เปิดเผยว่า ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ประสบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่างมากทั้งในระดับช่างยนต์และระดับวิศวกร ทั้งนี้ตนมองว่าหากการวางแผนเตรียมบุคคลากรไม่พร้อม จะส่งผลต่อศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยลดลงจากเดิม ซึ่งขณะนี้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของอาเซียน มียอดการผลิตรถยนต์ 2.5 ล้านคันต่อปี จากยอดการผลิตรถยนต์ทั้งภูมิภาคอาเซียนจำนวน 4 ล้านคัน หรือคิดเป็นร้อยละ 55 จากจำนวนผลิตทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา 2557 พีไอเอ็มจะเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตรุ่นแรก 50 คน เพื่อเป็นวิศวกรยานยนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

“ทุกวันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน แต่การผลิตแรงงานและวิศวกรยานยนต์ยังขาดแคลน หรือถึงแม้จะมีการผลิตอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของความต้องการใช้งานขององค์กรธุรกิจ คือ ผลิตออกไปแล้วยังต้องไปฝึกงานอีกหลายปี และพอฝึกงานเป็นแล้วก็มักเลือกไปทำงานอื่นที่ให้ข้อเสนอที่ดีกว่า บ่อยครั้งที่วิศวกรไทยส่วนใหญ่หลุดจากวงการไปเลย ซึ่งส่วนมากจะเลือกเรียนต่อและทำงานด้านบริหารธุรกิจ นอกจากนี้หากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว คนเก่งก็อาจถ่ายเทไปที่อื่นหากได้รับแรงจูงใจที่ดีกว่า หรือบางส่วนอาจถ่ายเทเข้ามา ดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมคือเรื่องของคน ซึ่งจะต้องเร่งผลิตไล่ให้ทันทั้งในเชิงปริมาณและเน้นคุณภาพด้วย” รศ.ดร.สมภพ กล่าว

รศ.ดร.สมภพ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายอยากเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปถึงขั้นผลิตรถยนต์ในประเทศได้เองนั้น ตนมองว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ ดังนั้นอย่าไปฝันเลย เพราะทุกวันนี้ค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ก็ยังไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยต่างอาศัยการสร้างพันธมิตรระหว่างกัน ดังนั้นการมีแบรนด์เป็นของไทยเองหรือไม่จึงไม่ใช่เรื่องสำคัญ ขณะที่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์เหมือนในปัจจุบันทำให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากหลายประเทศ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 0