อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

ผู้ว่าปทุมธานีประชุมส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าปทุมธานีประชุมส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 06.06 น.

วันนี้ (24 ม.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลารักษ์ปทุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ปลัดจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการระดมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐประชาชน และองค์กรภาคเอกชน เข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดให้จังหวัดต่าง ๆ ระดมทุกภาคส่วนมาทำ Workshop หรือระดมความคิดเห็นเพื่อระบุภาพปัญหายาเสพติดในแต่ละด้านและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม โดยให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปทุมธานีรับไปขยายผลการดำเนินการ

ซึ่งในการประชุม Workshop ครั้งนี้มีประเด็นปัญหาที่ต้องระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มปัญหา คือ กลุ่มที่ 1 ปัญหาจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งพักยาและการขนส่ง กลุ่มที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน กลุ่มที่ 3 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและกลุ่มที่ 4 บทบาทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ปลัดอำเภองานป้องกัน ผู้แทนผู้ประกอบการหอพัก ผู้นำหมู่บ้านโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ผู้นำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำหมู่บ้านโครงการ No Place For Drugs ครู D.A.R.E ครูพระสอนศีลธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนป.ป.ส. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนตลาดไท ผู้แทนตลาดสี่มุมเมืองและผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 100 คน..คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0