อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ผลักดันศูนย์ประชุมนานาชาติในพื้นที่ ม.สุรนารี รองรับอาเซียน

ม.เทคโนโลยี่สุรนารี พร้อมให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยผลักดันก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่รองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 พุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 07.35 น.

 

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ 100 ไร่ บริเวณเทคโนธานีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ศูนย์ประชุมแห่งนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยรวม 60,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์ประชุมและสัมมนา ส่วนจัดแสดงงานและนิทรรศการ  ศูนย์ธุรกิจ (ศูนย์อาหารและห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จอดรถ มีระบบสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้พร้อมกัน 15,000 คน ใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี

 

อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิยุทธศาสตร์ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าขาย ขนส่ง บริการ การลงทุนกับประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ผ่านภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด โดยรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายความเจริญมายังภูมิภาคนี้ทั้งด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสและสร้างสมรรถนะการแข่งขันเมื่อ AEC เกิดขึ้น

 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างยิ่ง คือ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับจัดการประชุมและสัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติที่ควรจัดในส่วนภูมิภาค เช่น  นิทรรศการทางการศึกษา นิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา นิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี หัตกรรม เป็นต้น 

 

“ผมคิดว่าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนี้ จะสามารถส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย ในการรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สอดรับกับการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ [MICE] โดย มทส. ได้นำเสนอโครงการดังกล่าวผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อยืนยันว่าโครงการดังกล่าวว่าจะมีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในส่วนของ มทส.มีความพร้อมทุกอย่าง หากได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถสร้างได้ทันที” ดร.ประสาท กล่าวในท้ายสุด.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0