อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

ขนส่งฯ เร่งสำรวจมาร์กจุดตรวจเช็คกิ้งพ้อยท์รถโดยสาร

ขนส่งฯ เร่งสำรวจจุดตรวจเช็คกิ้งพ้อยท์รถโดยสาร-ร่อนหนังสือให้ผู้ประกอบการรถโดยสารส่งจำนวนรถเข้าตรวจสภาพรถและจำนวนพนักงานขับรถเข้าทดสอบ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานภายใน 2 สัปดาห์ พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 16.50 น.


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแล ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยกำหนดให้ทดสอบสมรรถภาพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ จำนวน 1,203,790 คน ด้านการมองเห็นสี ปฏิกิริยา สายตาทางกว้างและลึก รวมถึงตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนกับ ขบ. จำนวน 150,747 คัน

นายพีระพล กล่าวต่อว่า รวมทั้งการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะเข้มข้น (เช็คกิ้งพ้อยท์) ตลอด 24 ชม. บนทางหลวงแผ่นดิน 111 เส้นทาง รวมระยะทาง 22,048 กม. ในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ จำนวน 245 แห่ง ระยะห่างแห่งละ 90 กม. เพื่อตรวจเช็กความพร้อมพนักงานขับรถ ตรวจทดสอบความพร้อมของรถในลักษณะดุลพินิจมากกว่า ป้องปรามไม่ให้ผู้ขับรถมีความเสี่ยงในการพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสอบถามผู้โดยสารตลอดระยะเวลาการเดินทางให้บริการพนักงานขับรถได้มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ เพื่อใช้ดุลพินิจในการระงับใช้รถต่อไปนายพีระพล กล่าวอีกว่า หลังจากได้รับนโยบายแล้ว ขบ. จะดำเนินการเตรียมการและวางแผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ทั้งสำรวจการตั้งจุดตรวจดังกล่าวบนถนนสายหลัก รวมทั้งส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่จะนำรถโดยสารและพนักงานขับรถเข้ามาดำเนินการตรวจสภาพรถและทดสอบพนักงานขับรถ รวมทั้งขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เมื่อได้ข้อสรุปแผนชัดเจนจะให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเริ่มดำเนินการต่อไป สำหรับการตั้งจุดตรวจ ทุก 90 กม. นั้น จะเป็นการตั้งด่านตรวจแบบใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ใช้เวลาดำเนินการไม่มาก และไม่กระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสาร เพราะตั้งจุดตรวจนี้พนักงานขับรถต้องมีความพร้อม เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ 80% มาจากพนักงานขับรถ อาทิ ความไม่พร้อมระหว่างทางและพฤติกรรมต่างๆ

นายพีระพล กล่าวด้วยว่า ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น ปัจจุบันมีผู้ตรวจการทั่วประเทศประมาณ 2,000 คน โดยจะส่งไปประจำจุดในแต่ละช่วงเวลาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน นอกจากนั้นอาจจะมีการจ้างพนักงานเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพิ่ม ขณะเดียวกันจะมีการปฏิบัติงานเสริมของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย อย่างไรก็ตามผู้โดยสารสามารถร้องเรียนมายังสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร 1584 รวมทั้งอนาคตจะมีพัฒนาคิวอาร์โค้ดติดในรถโดยสารสาธารณะทุกคัน เพื่อให้ผู้โดยสารแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกช่องทางได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ขบ. พยายามพัฒนาบริการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทาง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 28