อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

ถกเวทีอุบัติเหตุถนน6ปีจยย.ตาย4หมื่น

เปิดเวทีเสวนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน เปิดตัวเลขอุบัติเหตุถนน 6ปี จยย.ตาย4หมื่นราย สภาเด็กฯ เสนอวาระปลอดภัยถนนกลุ่มเด็ก พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 22.19 น.

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 62 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และกระทรวงคมนาคม จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “เดิน ขี่ ขับ ไปกลับ ปลอดภัย” (Play your part and share the road) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ภาพรวมทุกประเทศทั่วโลก ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คนเดินถนน และผู้ใช้จักรยาน เสียชีวิตเฉลี่ย49% ซึ่งไทยมีสัดส่วนเสียชีวิตสูงกว่าทั่วโลกเกือบ 2 เท่า ถ้านับเฉพาะกลุ่มรถจักรยานยนต์ สูงถึง 24.3 ต่อประชากรแสนคน มากเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ละปีคนไทยกว่า 20,000 คนต้องเสียชีวิต และมีผู้พิการรายใหม่อีกกว่า 6,000 ราย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี ที่ผ่านมารัฐบาลได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาตามแนวทาง 5 เสาหลักที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ใน “ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน” ปี54-63 อีกทั้งยังนำเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 73
 
ด้านนพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ ศวปถ. กล่าวว่า ข้อมูลสถานการณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยปี 54-60 พบว่า 80-85% เป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบาง ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เสียชีวิตมากที่สุด 46,656 คน คนเดินเท้า 5,375 คน และผู้ใช้รถจักรยาน 659 คน ไทยจึงต้องมีระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการสูญเสีย การจัดสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้คณะทำงานทั้งส่วนกลางและพื้นที่ ได้นำความรู้ แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสัมมนาครั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เผยข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนของเด็กไทยในปี 60 พบเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน 2,609 ราย เพิ่มขึ้นจาก 5 ปีที่แล้ว 30% และเด็กที่มีอายุ10-14เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน727ราย จึงจัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลบรรจุวาระเรื่อง “ความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน” ไว้ในแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ใน 3 ประเด็น คือ 1.จัดให้มีทางเลือกในการเดินทางโดยใช้รถรับส่งนักเรียน 2.จัดให้มีการเรียนรู้ความเสี่ยงและทักษะการขับขี่ตั้งแต่ปฐมวัย และ 3.จัดตั้งกลไกอนุกรรมการด้านความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ในศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง และทุกจังหวัด
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 30