อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

จ้างพนักงานขับรถเมล์ร้อยกว่าล้าน

ขสมก. เผย บริษัทบิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ ชนะโครงการจ้างเอาท์ซอร์ซขับรถเมล์ 122 คน วงเงินรวม 101,446,416 บาท เร่งเจรจาให้จบ ก่อนรอชงบอร์ดใหม่ไฟเขียว อีก 2 เดือน พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.41 น.

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ขสมก. ได้บริษัทที่ผู้ชนะโครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร (เอาท์ซอร์ซ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (อีบิดดิ้ง) เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 89 คน วงเงิน 74,005,992 บาท และเขตการเดินรถที่ 8 จำนวน 33 คน วงเงิน 27,440,424 บาท รวม 122 คน วงเงินรวม 101,446,416 บาท อยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ กับทางบริษัทฯ หลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้ว และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. ชุดใหม่ คาดว่าอีก 2 เดือน จะนำเสนอโครงการดังกล่าวให้บอร์ดพิจารณาเห็นชอบก่อนลงนามสัญญากับเอกชนที่ชนะต่อไป จากนั้นบริษัทต้องส่งมอบพนักงานขับรถให้ ขสมก. ตามสัญญาที่กำหนด เมื่อพนักงานขับรถมาปฏิบัติหน้าที่แล้ว ขสมก. จะประเมินผลการให้บริการและความคุ้มค่าในโครงการดังกล่าวได้ผลดีจะขยายผลนำไปใช้ในการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสารในเขตการเดินรถอื่นๆ ต่อไป

รายงานข่าวจาก ขสมก. แจ้งว่า บริษัทที่ชนะการประมูลโครงการดังกล่าวคือบริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตรา 34,647 บาทต่อคนต่อเดือน รวมค่าบริหารจัดการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสมบัติของพนักงานขับรถ อาทิ ต้องเป็นชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี ไม่เกิน 65 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการทดสอบขับรถที่องค์การแต่งตั้งขึ้น ขณะที่การกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสาร เช่น ต้องทำงานวันละไม่เกิน 10 ชม. ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุหรือปัญหาจราจร ต้องปฏิบัติงานเกินกว่า 10 ชม.

ส่วนกรณีการกระทำผิดเงื่อนไขการจ้าง ไม่ว่าจะเป็น ขับรถเร็วน่าหวาดเสียว ฝ่าฝืนกฎจราจร ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ องค์การหรือผู้ที่มีอำนาจห้ามไม่ให้พนักงานขับรถคันนั้นขึ้นขับรถองค์การ แล้วแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป เช่น หาพนักงานขับรถคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 ชม. นับจากที่ได้รับแจ้ง ไม่อย่างนั้นต้องเสียค่าปรับให้องค์การ เพราะทำให้เสียโอกาสในการหารายได้ แบ่งเป็นค่าปรับตามประเภทรถเมล์ปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) ปรับ 4,000 บาทต่อคนต่อกะ ส่วนรถเมล์ธรรมดา(รถเมล์ร้อน) ปรับ 2,400 บาทต่อคนต่อกะ รวมทั้งส่งมอบพนักงานขับรถที่ผ่านทดสอบขับรถจากคณะกรรมการทดสอบขับรถที่องค์การแต่งตั้งขึ้น ให้องค์การตามสัญญาจ้างภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามสัญญา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34