อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

ขี้ยาเฮ เลื่อนปรับภาษีบุหรี่40%อีก1ปี พร้อมขึ้นภาษียาเส้น20เท่า

สิงห์อมควัน เฮ ครม.ทิ้งทวนเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ออกไปอีก 1 ปี ห่วงผลกระทบราคาบุหรี่ท้องตลาดพุ่งถึงซองละร้อย พร้อมไฟเขียวขึ้นภาษียาเส้น 20เท่า เป็น 0.1 บาทต่อกรัม แก้ปัญหาสุขภาพคนไทย อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.วันที่ 7พ.ค. 62 มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ โดยให้มีการปรับขึ้นภาษียาเส้นจาก 0.005 บาทต่อกรัม เป็น0.1 บาทต่อกรัม หรือเพิ่มขึ้น 20 เท่า ตามที่กระทรวงการคลัง เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างภาษียาเส้นต่ำกว่าบุหรี่มาก ทำให้คนหนีไปสูบยาเส้นเพิ่มขึ้นจาก โดยราคาขายตกซองละ 10 บาท ซึ่งถูกกว่าบุหรี่ที่ขายกันเฉลี่ยซอง 60-100 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบให้เลื่อนเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ราคาไม่เกิน 60 บาท ที่จะเพิ่มจาก 20% เป็น 40% ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะมีการปรับขึ้นภาษีเป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค.62 เปลี่ยนเป็น 1 ต.ค.63 เพื่อต้องการลดผลกระทบและแก้ปัญหาขาดทุนในอุตสาหกรรมยาสูบ ที่สำคัญหากปรับขึ้นภาษีไปจะทำให้ราคาบุหรี่ในท้องตลาดที่ราคาซอง 60 บาท ปรับขึ้นไปเป็นซองละเกือบหนึ่งร้อยบาท

ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากหันมาบริโภคยาเส้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญยังเป็นปัญหาด้านสุขภาพ เพราะยาเส้นไม่มีการกรองเหมือนกับบุหรี่ โดย ครม.เห็นชอบแต่ไม่มีการแถลงเรื่องนี้ เพราะถือเป็นความลับจนอาจเกิดปัญหาการกักตุนตามมาได้ โดยมอบหมายให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้แถลงวันที่ 8พ.ค.62 กรมสรรพสามิตแทน
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 41