อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

ครม.ไฟเขียวกม.สร้างรถไฟฟ้ารางเบาโคราช

ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณ วงเงิน 5.7 หมื่นล้านบาท ไฟเขียว รฟม.สร้างรถไฟฟ้ารางเบาโคราช อนุมัติ รฟท. กู้เงิน 1.2 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่อง อังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 19.31 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 พันล้านบาทขึ้นไป 31 โครงการ วงเงินรวม 57,597.185 ล้านบาท โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 63 จำนวน 11,519.037 ล้านบาท และเป็นภาระผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณปี 64 และปีงบประมาณปี 65 จำนวน 46,078.148 ล้านบาท

นายอาคม กล่าวต่อว่า ในจำนวนงบประมาณดังกล่าว แบ่งเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกระทรวง วงเงิน 3,710 ล้านบาท, กรมท่าอากาศยาน(ทย.) 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อรองรับผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง วงเงิน 1,387.125 ล้านบาท และกรมทางหลวง(ทล.) 29 โครงการ วงเงินรวม 52,500 ล้านบาท

นายอาคม กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และกู้เงินระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ประจำปีงบประมาณ 62 วงเงิน 12,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง เนื่องจากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นประจำทุกปี โดยมีปัญหาขาดทุนตั้งแต่ปี 50-60 ประมาณ 158,606 ล้านบาท ต้องดำเนินการกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานทุกปี

นายอาคม กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ... ซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้โครงการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมาเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา มีระยะทางรวม 50.09 กิโลเมตร(กม.) มี 3 แนวเส้นทาง คือ 1.สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน-ถนนมุขมนตรี-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กม. และส่วนต่อขยายช่วงสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)-ตลาดเซฟวัน และช่วงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์-สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขา 2 ระยะทาง 12.12 กม. มี 33 สถานี 2.สายสีส้ม ช่วงแยกประโดก-ถนนช้างเผือก-คูเมืองเก่า ระยะทาง 9.81 กม. และส่วนต่อขยายช่วงโรงเรียนเทศบาล1-หัวทะเล-ดูโฮม ระยะทาง 5.37 กม. มี 23 สถานี และ3.สายสีม่วง ช่วงตลาดเซฟวัน-ถนนมิตรภาพ-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 7.14 กม. และส่วนต่อขยาย ช่วงมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล-แยกจอหอ-ค่ายสุรนารายณ์ ระยะทาง 4.48 กม. มี 22 สถานี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 234