อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

ทุ่มหมื่นล้านสร้าง4ท่าเรือบก

สนข. เผยผลศึกษาแผนแม่บทท่าเรือบกเหมาะสม 4 จังหวัด วงเงินลงทุนรวมหมื่นล้านบาท นำร่องฉะเชิงเทรา คาดเริ่มก่อสร้างปี 63-64 พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่โรงแรมพลูแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องงานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคว่า จากผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมจะพัฒนาท่าเรือบกมี 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, ขอนแก่น และนครสวรรค์ แต่ละแห่งใช้พื้นที่ 1,000-1,800 ไร่ อยู่ในแนวริมทางรถไฟ คาดว่าใช้เงินลงทุน ทั้งการจัดหาที่ดิน และก่อสร้างรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย 1. อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 70 กิโลเมตร (กม.) 2.อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง 320 กม. 3.อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น-ท่าเรือแหลมฉบัง 550 กม. และ 4.อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์-ท่าเรือแหลมฉบัง 370 กม. ทั้งนี้การลงทุนจะเป็นในรูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (พีพีพี) โดยรัฐจะจัดหาที่ดิน ซึ่งต้องดูความเหมาะสม เพราะใช้พื้นที่จำนวนมาก อาจเป็นพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว หรือต้องเวนคืนเพิ่มเติม ส่วนเอกชนทำหน้าที่บริหารจัดการ

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจะเริ่มก่อสร้างท่าเรือบกที่ จ.ฉะเชิงเทราก่อน เพราะมีความพร้อมอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) มีรถไฟทางคู่ และจะช่วยแก้ปัญหาจราจรในสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบังได้ คาดว่าจะเปิดประมูลการก่อสร้างท่าเรือบก จ.ฉะเชิงเทราได้ปลายปี 62 และเริ่มก่อสร้างปี 63-64 จากนั้นจะก่อสร้างท่าเรือบกที่ จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น และ จ.นครสวรรค์ต่อไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางรางไปยังท่าเรือแหลมฉบังแค่ 6% หากมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ และมีท่าเรือบก จะช่วยให้ขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 30%

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ต้องนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนามาปรับปรุงให้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ ก่อนเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือน พ.ย.61 จากนั้นในเดือน ธ.ค.61จะเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ไปดำเนินการเปิดประมูลรูปแบบลงทุนพีพีพีต่อไป.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42