อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

'กลุ่มแบงก์-อสังหา'ขอรื้อเกณฑ์คุมสินเชื่อบ้านหวั่นกระทบผู้กู้

กลุ่มสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอข้อกังวลหลายด้าน ขอปรับเกณฑ์แนวทางกำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย หวั่นกระทบผู้กู้-ประชาชน พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 16.10 น.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นแนวทางกำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ว่า จะเสนอความเห็นให้กระทรวงการคลังพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการธอส.วันที่ 29 ต.ค.นี้ ผ่านตัวแทนคลังที่เป็นกรรมการ ว่าควรใช้เกณฑ์เดียวกับธนาคารพาณิชย์หรือไม่ เพราะพันธกิจต่างกัน ซึ่งธอส. หรือแบงก์รัฐ เป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ที่มีความจำเป็นต้องมีบ้านหลังสอง แต่โดยเกณฑ์วางเงินดาวน์ 20% อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ เพื่อมาปิดบ้านหลังแรก ทำให้หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็จะมีการเร่งปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ทันโอนในปีนี้ด้วย

“สิ่งที่พบการเก็งกำไรจากอสังหาริมทรัพย์คือ ระดับราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะปรับเกณฑ์สำหรับหลังที่ 2 ที่ไม่ต้องเข้าเงื่อนไขดังกล่าว หรือให้ราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทลงมาอยู่ในเกณฑ์แบงก์รัฐ ไม่เช่นนั้น จะกระทบกับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้ เพราะจะมีบางกลุ่มที่ผ่อนชำระหลังแรกแล้ว 7-8 ปี มีรายได้เพิ่ม ทำให้การกู้นั้นมีศักยภาพมากขึ้น และมีเหตุจำเป็นต้องย้ายที่ทำงาน จึงต้องซื้อหลังที่ 2 แต่หลังแรกหรือหลังที่สองก็ไม่ได้เป็นการกู้ซื้อเพื่อเก็งกำไร แต่ให้ญาติ พ่อแม่ อาศัย”นอกจากนี้มองว่าเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ เพราะจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจริง ไม่ได้เป็นการแสวงหาผลกำไร จึงต้องการให้ ธปท.พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม แต่หากไม่ปรับเกณฑ์ ธนาคารก็พร้อมปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

ด้านนายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า มาตรการคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน (แอลทีวี) ที่ 80% สำหรับสัญญาที่ 2 หรือมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไปนั้น เป็นยาแรงเกินไป เนื่องจากปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เติบโตร้อนแรง หรือมียูนิตเปิดขายใหม่สูงเหมือนที่ผ่านมา จึงอยากเสนอให้ใช้มาตรการกับสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับบ้านหลังที่ 3 มากกว่า และให้เลื่อนการใช้เป็นวันที่ 1 ก.ค.62 จากเดิมจะบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.62


 
นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า มาตรการอาจกระทบกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องการให้ธปท. ในฐานะผู้กำกับที่มีอำนาจและมีหน้าที่ขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม หรือแอลทีวี 90% ไปชั่วคราวก่อนอย่างน้อย 3-6 เดือน เนื่องจากมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา ธปท.พบการปล่อยสินเชื่อที่หละหลวม ดังนั้นอยากให้คุมเข้มให้ตรงจุดมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

อย่างไรก็ตามหากต้องการออกมาตรการจริง อยากให้ดำเนินการเป็นขั้นบันได หรือ ทยอยปรับ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชนได้มีเวลาปรับตัวและเตรียมความพร้อม เนื่องจากมองว่า การดำเนินนโยบายไม่สามารถทำได้เร็ว ไม่เช่นนั้นอาจกระทบกับลูกค้ารายย่อยได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 52