อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

เอสเอ็มอีแบงก์พักหนี้ ช่วยลูกค้าน้ำท่วม6เดือน

เอสเอ็มอีแบงก์ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 6 เดือนช่วยลูกค้าน้ำท่วม พร้อมสินเชื่อดอกพิเศษใช้ฟื้นฟูธุรกิจ   จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 15.38 น.

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่าธนาคารได้ออก 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม แผ่นดินไหว  มาตรการแรกจะพักชำระหนี้สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน เช่นเดียวกับสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน จะพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนเช่นกัน

ส่วนมาตรการสอง จะออกสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการให้ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย เพื่อใช้เป็นทุนฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการสำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร  กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น  1 ปี สำหรับวงเงินสินเชื่อถ้า.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท  ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1-5 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อนและสามารถใช้หลักประกัน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้


นอกจากนี้ เอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุนเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจหลังภัยพิบัติผ่านไปแล้ว ธนาคารได้เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับ  สำหรับใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และหมุนเวียน  เช่น  สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว  ดอกเบี้ย 3%   คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี  กู้ 1 ล้านบาท  และ สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0  ดอกเบี้ยพิเศษ 1% คงที่ตลอด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก   
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 26