อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นบข.ผ่านมาตรการช่วยชาวนาปลูกข้าวรอบใหม่

นบข.ไฟเขียว 3 มาตรการช่วยชาวนาปีการผลิตใหม่ 61/62 ดึงปริมาณข้าวออกจากระบบ 9.5 ล้านตัน เพื่อรักษาราคา ชาวนาได้รายได้แน่ พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.32 น.

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิต 61/62 ด้านการตลาดรวม 3 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ,โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกทั้งนี้ทั้ง 3 โครงการมีเป้าหมายดึงปริมาณผลผลิตข้าวออกจากระบบประมาณ 9.5 ล้านตัน เพื่อรักษาระดับราคาให้มีความเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนจากนี้ จะเสนอมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อไป โดยในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ชาวนาจะได้รับรายได้รวมกันทั้ง วงเงินสินเชื่อ ค่าฝากเก็บ และค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ ชาวนาจะได้รับเงินรวม ตันละ 17,050 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,450 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 12,000 บาท และข้าวหอมปทุมธานี 1 ตันละ 12,900 บาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 28