อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

"เจนวาย" กล้าใช้เงินแห่รูดบัตรเครดิตถี่ยิบ

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ชี้กลุ่มเจนวาย อายุ 21-38 ปี รูดบัตรถี่ยิบรับสิทธิ์ส่วนลด-เครดิตเงินคืน กินดื่ม ช้อปออนไลน์ยังสูง อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.12 น.

น.ส.ณญาณี  เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดเผยว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้เก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มเจนวาย อายุตั้งแต่ 21-38 ปี มีรายได้เฉลี่ยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน วงเงินบัตรเครดิตราว 70,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ย 113,000 บาทต่อปี หรือครึ่งหนึ่งของรายได้ โดยส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเมื่อได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ได้รับส่วนลด หรือเครดิตเงินคืน สอดคล้องกับการใช้ชีวิต โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อครั้งโดยเฉลี่ยแม้จะต่ำกว่าลูกค้ากลุ่มที่อายุมากกว่า แต่ความถี่ในการใช้จ่ายจะบ่อยครั้งกว่า

สำหรับหมวดการใช้จ่ายที่มีการใช้จ่ายสูงสุด คือ 1.ประกัน 2. เครื่องใช้ในครัวเรือน 3. กินดื่ม ส่วนหมวดการใช้จ่ายที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ 1. ช้อปปิ้งออนไลน์ 2.เช่ารถ 3. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 4. ท่องเที่ยว สะท้อนถึงการใช้ชีวิตแบบคนเมือง ที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน ช้อปปิ้งออนไลน์ และท่องเที่ยวนอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลของกลุ่มเจนวาย ส่วนใหญ่มักจะผ่อนชำระสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ วงเงินสินเชื่อเฉลี่ย ประมาณไม่เกิน 44,000 บาท ซึ่งในภาพรวม ลูกค้ากลุ่มนี้ มีความกล้าใช้เงิน ใช้เงินเก่ง เมื่อเทียบกับลูกค้ากลุ่มที่อายุมากกว่า เห็นได้จากอัตราการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10% ต่อปี ในขณะเดียวกันมีแนวโน้มการผิดนัดชำระสูงกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นเช่นกัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23