อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

พาณิชย์ดันข้าวไทยขึ้นแท่นสินค้านวัตกรรม

พาณิชย์เร่งส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมมอบหมายให้เอพีไอตัวกลางเชื่อมตลาดเอสเอ็มอี พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.58 น.

นายกีรติ   รัชโน  รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยในงานสัมมนา  “อนาคตเศรษฐกิจไทย...ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” เมื่อวันที่  22  ก.พ ที่ผ่านมาว่า  ทางกระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะข้าวที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และสัดส่วนสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรในรูปวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว  เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดความผันผวนและลดลง  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอย่างไทย

 

“ ข้าว ถือเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด   เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีต้นทุนสูงและเป็นเรื่องใหม่  โดยต้องสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสร้างความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น  ขณะเดียวกัน สถาบันสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (เอพีไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  ต้องช่วยส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเป็นตัวกลางในการติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น เรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานกับองค์การอาหารและยา หรือ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ”

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ คาดเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 9.5 ล้านบาท ตัน เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มีความต้องการของตลาด ขณะเดียวภายในเดือนมี.ค. นี้ ประเทศฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าว จำนวน 250,000 ตัน ซึ่งจะช่วยรองรับผลผลิตข้าวนาปรังที่กำลังจะออกได้

 

นอกจากนี้ยังมีการเจรจาข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีในหลายประเทศ  รวมถึงจะมีการส่งมอบข้าวกับรัฐบาลจีนในล็อตที่ 5 จำนวน 100,000 ตัน คาดว่าปลายปีนี้จะส่งข้าวครบจำนวน 1 ล้านตัน ตามสัญญา


 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25