อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

"ขนส่ง"แจงอย่าตกใจป้าย"TC" รถทดสอบ-ถูกกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก แจงอย่าตกใจป้ายรถ"TC"บนท้องถนนไม่เถื่อน ใช้ติดรถทดสอบก่อนผลิต เปลี่ยนจากที่ให้ติดป้ายแดง พุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 20.12 น.

นายณันทพงศ์ เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกรณีประชาชนตั้งข้อสังเกตุถึงการติดป้ายทะเบียนรถแปลกๆ  เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ  TC แล้วนำมาวิ่งบนท้องถนนว่า   ป้ายทะเบียนดังกล่าวถูกกฎหมาย   เป็นป้ายของรถทดสอบ  ก่อนการผลิตโดยตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา  กรมฯกำหนดให้รถทดสอบก่อนผลิตและรถทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ต้องขออนุญาตจากกรมฯก่อนนำรถออกทดสอบบนท้องถนน และต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  ต้องมีระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบ โดยยื่นคำขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ

รถทดสอบที่ได้รับอนุญาตต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถตลอด เวลาใช้งาน โดยรถทดสอบก่อนผลิตเป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 ซม.ยาว 34 ซม.และอัดรอยดุนนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา บรรทัดแรกปรากฏตัวอักษรสีดำ TC นำหน้าตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร  ที่ตั้งของบริษัทแม่ผู้ผลิตรถกรณีรถจยย.เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 17.20 ซม.ยาว 22 ซม.มี 3 บรรทัด บรรทัดแรกปรากฏตัวอักษร TC บรรทัดที่สองแสดงชื่อ กรุงเทพมหานคร และบรรทัดที่สามเป็นตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก  โดยสามารถนำไปวิ่งทดสอบทั้งในกรุเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งแต่เดิมจะใช้ป้ายแดงติดนายณันทพงศ์  กล่าวต่อว่า   ส่วนรถทดสอบคุณภาพ คือ รถยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือนำเข้ารถ ซึ่งจะสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่าย โดยผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ หรือผู้นำเข้ารถหรือส่วนควบที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายภายใน ประเทศจากผู้ผลิต โดยจะได้รับเครื่องหมายแสดงการใช้รถเป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้างและยาวตามที่กำหนด   ระบุอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน 4 หลักแทน เพราะการนำรถมาใช้งานบนท้องถนน จำเป็นต้องมีกระบวนการทดสอบรถก่อนการผลิตและการจำหน่ายภายในประเทศ
ในการกระบวนทดสอบดังกล่าวจะต้องนำรถมาวิ่งบนท้องถนนจริง เพื่อประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของรถได้อย่างแท้จริง มาตรการดังกล่าวเพื่อให้มีความชัดเจนในการแยกรถเพื่อการทดสอบออกจากรถอื่นๆ ทำให้การควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้มี มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้รถทดสอบบนท้องถนนที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯต้องติดเครื่อง หมายแสดงการใช้รถให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถด้านละหนึ่ง แผ่น ส่วนรถจยย.ติดไว้ที่ด้านท้ายรถเพียงด้านเดียว และต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบ โดยผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้น รวมถึงต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่กำหนด ในกรณีเกิดความเสียหายระหว่างใช้รถเพื่อการทดสอบ ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาทุกกรณี  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 331