อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

หนี้แบงก์รัฐไตรมาสสามพุ่ง 3 หมื่นล.

สศค.เผยผลดำเนินการแบงก์รัฐ ไตรมาส 3 หนี้เพิ่ม 3 หมื่นล้านบาท ลูกค้า ประชาชน เอสเอ็มอี กระทบหนัก เหตุเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เต็มที่ พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 16.12 น.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) สิ้นไตรมาส 3 ปี 59 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มียอดคงค้าง 253,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33,541ล้านบาท และสัดส่วนเอ็นพีแอลต่อสินเชื่อรวมยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 6.4% เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นไตรมาส 2ปี 59 เนื่องจากลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนด เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ ทำให้ตัวเลขเอ็นพีแอลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ สิ้นไตรมาส 3 ปี 59 มียอดคงค้าง 157,474 ล้านบาท ลดลง 18,864 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม สิ้นไตรมาส 3 ปี 59 อยู่ที่ 4% ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาส 2 ปี โดยแบงก์รัฐได้มีการกันสํารองอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีสัดส่วนกํารกันสํารองต่อเอ็นพีแอล คิดเป็น 142.6%
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 23