อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

ญวนแสบ นำข้าวหอมฯเขมรผสมขายตีตลาดไทย

พาณิชย์จับตาเวียดนาม นำข้าวหอมกัมพูชาตีตลาดข้าวหอมมะลิไทย หลังราคาห่างกันตันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านผู้ส่งออก เตรียมใช้มาตรฐานข้าวใหม่จัดเกรดข้าวเข้าสู้ พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.06 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ เป็นห่วงผู้ส่งออกข้าวคุณภาพดีของไทย เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันมีการส่งออกข้าวหอมที่ใช้พันธุ์เดียวกับข้าวหอมมะลิของไทย แต่ปลูกในกัมพูชา ส่งไปประเทศเวียดนามในปริมาณเพิ่มขึ้นมากทุกปี โดยที่เวียดนามนำข้าวคุณภาพดีของกัมพูชาดังกล่าว ไปผสมกับข้าวขาวธรรมดาของเวียดนาม ทำให้มีกลิ่นหอมเช่นเดียวกัน แล้วนำไปติดตราเป็นข้าวหอมจากเวียดนาม เพื่อนำไปขายตัดราคาข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก ซึ่งสํานักงานฯจะติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
นอกจากนี้ ยังพบว่าข้าวคุณภาพดี เกรดเดียวกับข้าวหอมมะลิไทยของกัมพูชา เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น และกัมพูชาก็ส่งออกข้าวข้าวเกรดหอมมะลิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะไม่ต้องการแข่งขันด้านราคาข้าวขาวทั่วไปในตลาดกับประเทศอื่น ๆ และตั้งเป้าหมายที่จะชนะเลิศ ในการประกวดข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลกในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมการตลาด ภาพลักษณ์ข้าวคุณภาพดีของกัมพูชา อาจจะส่งผลกระทบต่อข้าวไทยในอนาคต ที่ต้องรักษามาตรฐานข้าวคุณภาพดีไว้ หลังจากปีนี้ที่ข้าวหอมมะลิไทยได้รางวัลดังกล่าว
 
ทั้งนี้ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวได้ 479,000 ตัน เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า โดยประเทศที่นำเข้าข้าวจากัมพูชามากสุด คือ จีน 107,000 ตัน รองลงมาคือ ฝรั่งเศส  70,000 ตัน โปแลนด์ 60,000 ตัน มาเลเซีย 33,500 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,500 ตัน และเบลเยี่ยม 20,000 ตัน ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกนั้น เป็นข้าวคุณภาพดีเกรดเดียวกับข้าวหอมมะลิ 260,000 ตัน ข้าวขาวธรรมดา 175,000 ตัน และข้าวนึ่ง 43,200 ตัน
 
ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเวียดนาม ได้นำข้าวเปลือกจากกัมพูชา ซึ่งเป็นข้าวหอมที่ใช้พันธุ์เดียวกับข้าวหอมมะลิของไทย ไปสีแปรเป็นข้าวสาร และจำหน่ายในชื่อว่าข้าวดอกมะลิ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่าข้าวเคดีเอ็ม และขายราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทยตันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ข้าวหอมมะลิไทยส่งออกตันละ 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวเคดีเอ็มจะส่งออกตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ผู้ซื้อหลายประเทศเลือกซื้อข้าวเคดีเอ็ม เพราะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยมาก แม้คุณภาพข้าวหอมมะลิของไทยจะดีกว่าก็ตาม โดยเฉพาะมาเลเซีย ที่ซื้อไปเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 23