อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

คุมขายประกันทางโทรศัพท์-กู้เงินพ่วงประกัน

“บิ๊กตู่” สั่งคุมขายประกันทางโทรศัพท์-กู้เงินพ่วงประกัน ให้ใส่วิธีควบคุมลงในกฎหมายประกันชีวิต และประกันวินาศภัย หลังนายกฯ รับได้รับร้องเรียนมาก ทำประชาชนเดือดร้อน อังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 16.14 น.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายในที่ประชุมครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มรายละเอียดในร่างพ.ร.บ.ประกันชีวิต และร่างพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย หลังจากกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมาให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบ โดยขอให้เพิ่มการดูแลพฤติกรรมการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ และการบังคับการขายประกันพ่วงกับการกู้เงินผ่านสถาบันการเงิน เพราะที่ผ่านมานายกฯ เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
 
“นายกฯ ขอให้ไปดูแลเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยหลังจากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในช่วงนี้ก็สามารถแก้ไขรายละเอียดของกฎหมาย โดยเพิ่มข้อห่วงใยของนายกฯ ที่มอบมายมาบรรจุไว้ในกฎหมายได้ก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เพราะนายกฯ คงได้รับการร้องเรียนถึงเรื่องดังกล่าวมาแล้ว จึงได้ขอให้เพิ่มการดูแลเรื่องนี้ต่อไป”
 
สำหรับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ที่ผ่านการเห็นชอบครม.เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิรูปการประกันภัยของประเทศ มีสาระสำคัญ 4 เรื่อง เริ่มจากการป้องกันการฉ้อฉลด้านประกันภัยใน 3 กรณี คือ การหลอกลวงค่าประกันโดยที่ตัวแทนหรือนายหน้าที่ชักชวนประชาชนเข้าทำประกัน เมื่อได้รับเงินไปแล้วกลับไม่ส่งเงินประกันให้กับบริษัทประกัน ทำให้ผู้จ่ายเงินไม่ได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และการให้สินบน เรียกสินบนจากตัวแทน นายหน้า หรือพนักงาน โดยกำหนดโทษจากเดิมที่ยอมความกันได้ เป็นภาครัฐสามารถเป็นเจ้าทุกข์เอาความกับผู้ที่กระทำผิดได้แม้จะมีการยอมความกันแล้ว เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และหลอกลวง
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 346