อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

จี้ก.ล.ต.เข้มงวดนายหน้า-โบรกเกอร์

ปลัดคลังสั่ง ก.ล.ต.เข้มงวดนายหน้าซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ และโบรกเกอร์ หลังประชาชนร้องทุกข์ถูกฉ้อโกงพุ่ง จันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 19.13 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้มงวดและตรวจสอบการเป็นนายหน้าทำธุรกรรมซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ และนายหน้าหรือตัวแทนในการลงทุน (โบรกเกอร์) เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเริ่มมีการทำธุรกิจด้วยการชักชวนให้คนสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยให้สมาชิกนำเงินมาเปิดบัญชีไว้กับบริษัท และเมื่อเกิดการลงทุนจะไม่ได้รับเงินตราต่างประเทศที่ได้ทำธุรกรรมเป็นเงินสดจริง แต่ได้รับเพียงเงินในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทเท่านั้น ทำให้ต้องเร่งตรวจสอบว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไม่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากการถูกฉ้อโกง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีการโฆษณาอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมีรูปแบบการชักจูงให้นักลงทุนพิจารณาเข้าร่วมกับบริษัทในลักษณะของผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทเสนอ รวมทั้งจะมีการสอนวิธีการทำธุรกรรม (เทรด) ผ่านระบบออนไลน์แต่ไม่ได้รับเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งนักลงทุนพิจารณารูปแบบของบริษัทเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนเข้าร่วมลงทุนเช่นกัน
  
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ผู้ที่ชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อหรือขายเงินตราเก็งกำไร หรือรับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ จะมีความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำ ระเงินต่างประเทศ มีเพียง 5 ประเภท ประกอบด้วย นิติบุคคลรับอนุญาต บุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ศูนย์บริหารเงิน และบริษัทรับอนุญาต จะต้องได้รับอนุญาตจากรมว.คลัง ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

“การชักชวนให้ประชาชนลงทุน โดยเสนอให้โบนัสสูงๆ จากการลงทุน หรือให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจ่ายได้ อาจเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 30