อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

จัดระเบียบนำเข้าข้าวสาลี

พาณิชย์เดินหน้าจัดระเบียบข้าวสาลี กำหนดนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน ช่วยเกษตรกร พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.27 น.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอครม.พิจารณา โดยกำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลี ต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในอัตราส่วน 1 : 3  เพื่อจัดระเบียบการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อให้หันมารับซื้อข้าวโพดในประเทศมากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย
 
ทั้งนี้การรับซื้อข้าวโพดนั้น ให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นอันดับแรก สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะมีการบริหารจัดการกำหนดราคารับซื้อ เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้องต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติและการกำกับดูแลการนำเข้าข้าวสาลี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
 
ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งให้เกษตรกรต้องรับภาระปัญหาเพียงลำพังอย่างแน่นอน และขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือกับสินค้าเกษตรทุกชนิดที่กำลังจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 24