อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

"อภิศักดิ์"บินร่วมวงเวทีโลก

ขุนคลังลัดฟ้าร่วมประชุมธนาคารโลก-ไอเอ็มเอฟ แจงนโยบายด้านเศรษฐกิจสำคัญ ยาหมอนักลงทุนต่างชาติ ให้มั่นใจเศรษฐกิจไทย อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 15.59 น.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง จะเดินทางให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของไทย รวมทั้งแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ ในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประจำปี 59 ระหว่างวันที่ 6-9 ต.ค.59 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐฯ และเข้าร่วมประชุม รมว.คลังเอเปค ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-15 ต.ค.59 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยจะร่วมหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ

ทั้งนี้ การประชุมธนาคารโลกและกองทุนไอเอ็มเอฟ ถือเป็นการประชุมร่วมจากประเทศสมาชิก 189 ประเทศทั่วโลก โดยจะหารือเกี่ยวกับแนวนโยบายและแผนการดำเนินงาน เพื่อรองรับความท้าทายต่าง ๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รวมถึงการดำเนินการ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง รมว.คลังจะกล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายของไทย รวมถึงมุมมองของไทยต่อบทบาทของทั้ง 2 องค์กรด้วย

ขณะที่ การประชุม รมว.คลังเอเปค ครั้งที่ 23 เป็นการประชุมร่วมกันประจำปีของสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด คือ การเสริมสร้างนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเชื่อมโยงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  โดยจะหารือผ่าน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกและภูมิภาค, แนวทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของกรอบการประชุม รมว.คลังเอเปคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น             

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 20