อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

ผลทดลองทางม้าลาย3มิติ 'สีจางเห็นไม่ชัด-ไม่ลดซิ่ง'

"มช." เผยผลทดลอง "ทางม้าลาย 3 มิติ" แค่วูบวาบ คนใช้เห่อของใหม่ แต่พอนานไปสีพื้นจางเห็นไม่ชัด ผู้ขับรถยังใช้ความเร็วสูง อังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.53 น.

ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า ตามที่ มช. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท  (ทช.) ทดลองติดตั้ง "ทางม้าลาย 3 มิติ" จุดแรกที่หน้าคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างมิติใหม่แห่งการอำนวยความปลอดภัยของการใช้ถนน โดยทช.สนับสนุนวัสดุการติดตั้ง ให้มช. ออกแบบและประเมินผล พบว่า หลังติดตั้งได้ 2-3 สัปดาห์ พบปัญหาวัสดุไม่คงทน สีต่าง ๆ ที่นำมาทาค่อย ๆ จางลงและกลมกลืนกับพื้นผิวถนน ผู้ใช้มองไม่ค่อยเห็น ส่วนการประเมินเรื่องความเร็วในการขับขี่นั้น ก่อนติดตั้งทางข้ามม้าลาย 3 มิติ  ใช้ความเร็ว 40 กม.ต่อชม. หลังติดตั้งใหม่ ๆ สีคงทนใช้ความเร็วลดลงเหลือ 30 กม.ต่อชม. แต่หลังจากการใช้งานนานไปสีจางลง ใช้ความเร็วรถเท่าเดิมและเคยชินกับพฤติกรรมเดิม ๆ สอดคล้องกับผลสำรวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้งาน ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ติดตั้งทางข้ามม้าลาย 3 มิติ  แต่มีข้อเสนอแนะเรื่องคุณภาพของวัสดุ เพราะการมองเห็นด้อยลง   

ดร.ปรีดา กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ขยายผลติดตั้งทางม้าลาย 3 มิติ จุดที่ 2 หน้าโรงเรียนสาธิต มช. ที่มีนักเรียนใช้ทางม้าลายจำนวนมาก นำปัญหาที่พบจากจุดแรก มาปรับใช้ด้วยการใช้สีที่มีคุณสมบัติพิเศษคงทนมากขึ้น มีนักเรียนมาร่วมออกแบบเป็นรูปเปียโน ให้แตกต่างจากทางข้ามม้าลาย 3 มิติทั่วไปและเกิดความหลากหลาย ดึงดูดผู้ใช้งานมากขึ้น จะประเมินผลหลังจากนี้ 2 สัปดาห์ดูพฤติกรรมการใช้งาน หากมีสีคงทนโดดเด่นแล้วผู้ขับขี่จะลดความเร็วลงหรือไม่ อีกทั้งสิ้นเดือนนี้เตรียมติดตั้งจุดที่ 3  บริเวณทางเข้าหน้ามช.ด้วย จากนั้นจะสรุปผลการทดลองทั้ง 3 ชุดเสนอทช.ภายในเดือน ต.ค. ทั้งนี้ทางม้าลาย 3 มิติเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความตระหนักให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง แต่ท้ายที่สุดการปฏิบัติตามกฎจราจรและมีวินัยในการขับขี่เป็นสิ่งสำคัญ คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 27