อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

เอกชนอ้อนรัฐชะลอระบายข้าว

สมาคมเซอร์เวเยอร์ ร้องกรมการค้าต่างประเทศ ชะลอระบายข้าวรัฐ อ้างผลตรวจสอบข้าวรัฐไม่น่าเชื่อถือ ด้านพาณิชย์ ยันผลตรวจสอบข้าวเชื่อถือได้ อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 20.40 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย (เซอร์เวเยอร์) ได้เข้าพบนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอให้ชะลอการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากพบว่า ข้าวในคลังสินค้าบางคลัง ที่รัฐจะเปิดประมูลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้น ยังมีคุณภาพดี นำไปปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้ ไม่ใช่ข้าวเสื่อมสภาพ หรือข้าวเน่า ข้าวเสีย ที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียว อีกทั้งการประมูลข้าวทั่วไป หรือเพื่อการบริโภคนั้น จะได้ราคาดีกว่าด้วย การนำข้าวดีมาขายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม จะทำให้รัฐขาดทุนมหาศาล ทั้งนี้ กรมฯ ได้ให้สมาคมฯ สรุปรายชื่อคลัง ที่สงสัยว่าผลการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพข้าวไม่ถูกต้อง มายื่นต่อองค์การคลังสินค้า (อคส.) และทำสำเนาถึงกรมการค้าต่างประเทศด้วย คาดว่าเร็วๆ นี้ น่าจะได้รับเอกสารดังกล่าว”

นอกจากนั้น ยังได้รับแจ้งว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวของรัฐบาลชุดนี้ และคณะกรรมการตรวจสอบข้าวทั่วประเทศ ไม่น่าเชื่อถือ เพราะผู้เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบ คือ สภาตรวจข้าว ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพข้าว และไม่มีใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ แต่ผู้ส่งออกข้าวลงขันกันจ้างให้เก็บสถิติการส่งออกข้าวเท่านั้น และแม้จะมีเซอร์เวย์กลางของภาครัฐร่วมตรวจสอบด้วย แต่ก็เป็นการสุ่มตรวจสอบข้าวจากกระสอบไม่กี่ลูก และตรวจสอบเวลาสั้น ๆ ทำให้ได้ผลการตรวจสอบที่ไม่น่าเชื่อถือได้

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การนำข้าวในคลังมาเปิดประมูล คณะทำงานระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล จะประชุมกันเพื่อพิจารณาคลังที่จะนำมาเปิดประมูล โดยยึดเอาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้าวเป็นเกณฑ์ เพราะเป็นผลตรวจสอบที่เชื่อถือได้ มีการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวโดยใช้สถิติที่ถูกต้อง ตรวจสอบโดยห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน คลังสินค้าใดที่มีข้าวเสื่อม ข้าวเน่า ข้าวเสียปะปนอยู่กับข้าวดีในจำนวนที่มากกว่า และไม่สามารถคัดแยกกองได้ จะนำมาขายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค เช่น เอทานอล ชีวมวล ปุ๋ย แต่ถ้ามีข้าวผิดมาตรฐาน ข้าวเสื่อมอยู่มากกว่าข้าวเน่า ข้าวเสีย จะประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร เช่น อาหารสัตว์ และหากเป็นข้าวดี จะประมูลเพื่อการบริโภค คาดว่า ในเร็ว ๆ จะเปิดประมูลได้อีกครั้ง โดยล่าสุด ข้าวในสต๊อกเหลือ 9.1 ล้านตัน และน่าจะประมูลได้หมดภายในกลางปี 60
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 32