อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

ผุดสนามบินเบตง

ครม.ไฟเขียว 1.9 พันล้าน สร้างสนามบินเบตง ยะลา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว คาดเสร็จปี 61 อังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 06.23 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติการก่อสร้างสนามบินเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 1,900 ล้านบาท คาดใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 59 และเสร็จเปิดให้บริการได้ปี 61 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในภาคใต้ และอำนวยความความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ตลอดจนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงทางอากาศ เพื่อรองรับรับการเปิดเสรีอาเซียน

สำหรับรายละเอียดการใช้งบประมาณ กรมท่าอากาศยานซึ่งตั้งขึ้นใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการ แบ่งเป็นปี 59 ใช้ประมาณก่อสร้าง 310 ล้านบาท ปี 60 งบประมาณ 690 ล้านบาท และปี 61 งบประมาณ 900 ล้านบาท โดยการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถ การขนส่งทางอากาศให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ยังสนับสนุนแผนพัฒนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางความมั่นคง รวมทั้งมิติระหว่างประเทศด้วย เพราะท่าอากาศยานเบตงจะอยู่สุดชายแดน เป็นโอกาสขยายการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ เช่น ชาวมาเลเซียที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถใช้บริการ เพื่อบินไปยังจุดต่าง ๆ ของไทยได้

“จริง ๆ แล้วสนามบินเบตง อยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีระยะห่างจากสนามบินอื่นมากกว่า 100 กม.ถือว่าเป็นจุดที่ดีต่อการให้บริการด้านการบิน เช่น ห่างจากสนามบินนราธิวาส 219 กม.ห่างสนามบินปัตตานี 212 กม. ห่างสนามบินหาดใหญ่ 230-270 กม. แล้วแต่ว่าจะเลือกเส้นทางไหน ห่างจากสนามบินปีนัง ของมาเลเซีย 150 กม.และห่างจากตัวเมืองเบตง 15 กม.เท่านั้น ดังนั้นท่าอากาศยานแบตงจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเดินทางทางอากาศได้เป็นอย่างดี”

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า สำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินเบตง ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสารรองรับได้ 3 แสนคนต่อปี ขนาดรันเวย์ยาว 1,800 เมตร ซึ่งที่ผ่านมาเบตงประสบปัญหาในด้านของเศรษฐกิจ คือ การเข้า-ออกอำเภอเบตงมีความลำบาก เส้นทางการเดินทางที่โค้ง คดเคี้ยว แต่หากอนาคตมีเครื่องบินแล้วจะช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเบตงมากขึ้น รวมทั้งการมีนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนเพิ่มด้วย สำหรับการเตรียมพื้นที่ในการสร้างสนามบินเบตงนั้น ใช้ที่ดินประมาณกว่า 900 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อ.เบตง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กม.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 650