อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

ครม.อุ้มราคาไข่ไก่ตก

ครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ออกมาตรการระยะสั้นและยาว รวม 4 แนวทาง เพิ่มช่องทางการตลาดเร่งด่วน อังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) โดยออกเป็นมาตรการระยะสั้นและยาว รวม 4 แนวทาง คือ มาตรการเร่งด่วนต้องเพิ่มช่องทางการตลาด และขอความร่วมมือส่วนราชการจัดสถานที่ให้เกษตรกรจำหน่ายไข่ไก่ตรงสู่ผู้บริโภค ,รวบรวมไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบ เพื่อส่งออกในรูปไข่ไก่สดและแปรรูป โดยชดเชยเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรฟองละไม่เกิน 0.50 บาท และสุดท้ายให้ปลดแม่ไก่ไข่ก่อนกำหนด อายุไม่เกิน 65 สัปดาห์ ผ่านการทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนรวมช่วยเหลือเกษตรกร

ส่วนมาตรการระยะยาว ควรกำหนดปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ และการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ ที่เหมาะสม โดยเอ้กบอร์ดมีอำนาจบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ และกรมปศุสัตว์ควบคุมปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่และบริหารไก่ไข่พันธุ์ ด้วยการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเลี้ยงในฟาร์ม

สำหรับสถานการณ์ราคาไข่ไก่ปัจจุบันราคาได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะผู้ประกอบการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 53 จากมาตรการเปิดเสรีนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ทำให้ในปี 57 มีเพิ่มเป็น 627,346 ตัว จาก 405,721 ตัว เมื่อช่วงก่อนมีมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 30 ล้านฟอง เป็นวันละ 41 ล้านฟอง จึงทำให้ ราคาไข่ไก่ตกต่ำ จากปี 54 ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.88 บาท ล่าสุดณ วันที่ 16 มี.ค.58 มีราคาเหลือฟองละ 2 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีถึงฟองละ 2.93 บาท จึงทำให้เกษตรกรขาดทุนฟองละ 0.93 บาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 0