อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

บิ๊กแป๊ะสั่ง"วิระชัย"สำรองราชการ ปล่อยคลิปเสียงยิงรถ"บิ๊กโจ๊ก"

สะเทือนวงการสีกากี! พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งสำรองราชการ "พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา" รองผบ.ตร. หลังถูกตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง กรณีเผยแพร่คลิปเสียงคดียิงรถ "บิ๊กโจ๊ก" ชี้เข้าข่ายเจตนาเปิดเผยความลับทางราชการ กระทบภาพลักษณ์ตำรวจเสียหายร้ายแรง พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.36 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีคำสั่ง ตร.ที่ 387/2563 ลงวันที่29 ก.ค.63 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจสำรองราชการ ใจความระบุว่า ตามคำสั่ง ตร.ที่ 383/2563 ลงวันที่ 24 ก.ค.63 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร.ซึ่งถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยมีพฤติการณ์และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการ และฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์ ก่อให้เกิดคววามเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร.อย่างร้ายแรง ประกอบกับ กองบังคับการปราบปราม ได้รับคำร้องทุกข์ในกรณีกล่าวโทษว่า มีการกระทำอันเป็นการทำผิดต่อรัฐ มีมูลเข้าข่ายตามความผิดพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 และตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 21 เรื่อง การห้ามดักฟังทางโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารอื่นใดนั้น เนื่องจากกรณีดังกล่าว เป็นเหตุในการสั่งสำรองราชการได้ ตามนัยข้อ 3(1) แห่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำ ตร.หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการ ในส่วนราชการใด พ.ศ.2548 ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัยและอาญา เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61 (2) แห่ง พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.สำรองราชการ ตร. (อัตราเลขที่ สรส.1) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสำรองราชการเป็นมาตรการตามกฎ ก.ตร. ส่วนมากการสำรองราชการส่วนใหญ่จะเป็นไปในแนวทางลบ เช่น ถูกดำเนินคดีอาญา, ถูกกล่าวหาผิดวินัยร้ายแรง หากเข้าเงื่อนไขก็สั่งให้สำรองราชได้ โดยคำสั่งสำรองราชการจะขาดจากตำแหน่งที่เดิมที่ครองอยู่ สามารถแต่งตั้งคนอื่นทดแทนได้ เพราะเห็นว่าหากอยู่ไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนข้อเท็จจริง

ทั้งนี้คำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย สำรองราชการ เท่ากับว่าตำแหน่ง รองผบ.ตร. จะว่างลงอีก 1 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมเป็นนี้รวมเป็น 3 ตำแหน่ง  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    52%
  • ไม่เห็นด้วย
    48%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 134