อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

อคฝ.มึนผกก.ห้ามเล่น'เฟซบุ๊ก'หวั่นกระทบหน่วยงาน

ผกก.อคฝ. สั่งลูกน้อง ห้ามเล่น"เฟซบุ๊ก"หวั่น พาดพิง หน่วยงานราชการ หรือบุคคลอื่น กระทบหน่วยงาน ลูกน้องมึน ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 19.34 น.

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า ได้มีการแชร์หนังสือคำสั่งของกองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ไปในสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุในหนังสือว่า “ ที่ 100/2562 เรื่อง กำชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (อคฝ )จึงให้ข้าราชการตำรวจใช้วิจารณญาณ และห้ามการโพสต์ข้อความ ภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการกระทบ หรือพาดพิง หน่วยงานราชการ หรือบุคคลอื่น เป็นอันให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน หรือบุคคล ผู้หนึ่งผู้ใดนั้น ซึ่งอาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำให้ภาพลักษณ์หน่วยงานเสียหาย จึงให้ข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ยุติการเป็นสมาชิก Facebook  โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

                                                                                                        ลงชื่อ พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง ผกก.การอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน”

ภายหลังคำสั่งถูกแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดดังกล่าว จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก และยังไม่แน่ชัดว่าเป็นคำสั่งจริงหรือไม่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    71%
  • ไม่เห็นด้วย
    29%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 49