อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

"รัสเซีย"แจ้งทางการ"ไทย" ชี้"10ไอเอส" หนีมากบดาน

หน่วยต่อต้านข่าวกรองของรัสเซียแจ้งเตือนประเทศไทย ระบุมีชาวซีเรีย 10 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม"ไอเอส"เข้าไทยระหว่างวันที่ 15-31 ต.ค.แยกไปพัทยา ภูเก็ต กทม.มีแนวโน้มก่อการร้ายในไทย พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.02 น.

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.สราวุฒิ การพานิช รองผบช. ปรท.ผบช.ส.ลงนามในหนังสือคำสั่ง เลขที่ 0028.122/137 ลงวันที่ 27 พ.ย.58 เรื่อง ติดตามพฤติการณ์ชาวต่างชาติ ด้วยหน่วยต่อต้านข่าวกรองของรัสเซีย หรือ เอฟเอสบี ประสานผ่าน สมช.แจ้งเตือนความเป็นไปได้ในการก่อเหตุร้ายของกลุ่มไอเอส (IS) ต่อผลประโยชน์ของรัสเซียในประเทศไทย โดยระบุว่ามีชาวซีเรีย 10 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม หรือไอเอส ได้เดินทางเข้าไทยแล้ว ระหว่างวันที่ 15-31 ต.ค. 58 และได้แยกเดินทางไปพัทยา 4 ราย ภูเก็ต 2 ราย กรุงเทพมหานคร 2 ราย และอีก 2 รายไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด และยังไม่ทราบชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อเหตุร้ายต่อผลประโยชน์ของรัสเซียและกลุ่มพันธมิตรในไทย จึงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1.สืบสวนติดตาม พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงจากข่าวสารดังกล่าว 2.เพิ่มความเข้มในการสืบสวนติดตาม สถนที่เป้าหมายจากฝ่ายรัสเซียที่มีความกังวลว่าจะเกิดเหตุร้าย รวมถึงสถานที่ของประเทศพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอเอสในซีเรีย เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยียม สวีเดน และออสเตรเลีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายในไทยโดยเด็ดขาด 3.บก.ส.1-2 เร่งพิสูจน์ทราบข่าวสารกลุ่มบุคคลชาวซีเรียที่เดินทางเข้าไทยทั้ง 10 ราย 4.ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กล่าวคือ สถานที่สำคัญ แหล่งพักอาศัย แหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทั้งหมด โดยเน้นดำเนินการกลุ่มประเทศคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง ระหว่างฝ่ายพันธมิตรที่ร่วมโจมตีกลุ่มไอเอส กับกลุ่มเครือข่ายไอเอสเป็นอันดับแรกก่อน 5.บก.ส.3 เพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคล 6.ให้รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ (วันพุธ) โดยให้รายงานครั้งแรกในวันพุธที่ 2 ธ.ค. 58.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 507