อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เพื่อไทยฟ้อง5ตุลาการศาลรธน.ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

อดีตปธ.วิปรัฐบาล - ส.ส.พท. ฟ้อง “ปธ.ศาลรัฐธรรมนูญ กับ 5 ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญ ” ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ วินิจฉัยประเด็นการแก้ไขที่มาของ ส.ว. ขัดรัฐธรรมนูญ อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 04.42 น.

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเวลา9.30น.วันที่25ก.พ. นี้นายอำนวย คลังผา อดีตประธานวิปรัฐบาล,นายพิชัย เกีตรติวินัยสกุล,นายพหล วรปัญญา,นายวรชัย เหมะ,นายสมคิด เชื้อคง ทั้งหมดเป็นอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายจรูญ อินทจารประธานศาลรัฐธรรมนูญกับ[ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 5 คน ประกอบด้วยนายจรัญ ภักดีธนากุล,นายเฉลิมพล เอกอุรุ,นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นจำเลยที่1-6ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นตุลาการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83,90,91,157,201และ202

โดยคำฟ้องสรุปว่า โจทก์เป็นสมาชิกรัฐสภาได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ2550ต่อมาวันที่8พ.ย.56จำเลยทั้งหกได้ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่รับคำร้องของพล.อ. สมเจตน์ บุญถนอม พร้อมพวก ที่กล่าวหาโจทก์กับพวกรวม314คนในฐานะสมาชิกรัฐสภา กระทำการขัดต่อศาลรัฐธรรมนูญรวม4ฉบับ กรณีที่โจทก์ กับพวกร่วมกันเสนอญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องที่มาของ ส.ว.และประเด็นอื่นๆ โดยกล่าวหาว่าการกระทำของโจทก์เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา68

ต่อมาจำเลยทั้งหกซึ่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก ได้มีคำวินิจฉัยที่15–18/2556โดยมีมติ6ต่อ3ว่า โจทก์กับพวกมีการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องทั้ง4ฉบับไว้พิจารณาวินิจฉัย เพราะผู้ร้องไม่ใช่อัยการสูงสุด รวมทั้งฝ่ายโจทก์สามารถพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้ การกระทำของจำเลยทั้งหก จึงเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยอำนาจและหน้าที่ และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขอให้ศาลออกหมายเรียกพวกจำเลยมาแก้ต่างคดีและพิพากษาตามความผิดด้วยโดยศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป

ภายหลัง นายอำนวย คลังผากล่าวว่าที่ต้องยื่นฟ้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง6คน เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของ ส.ว.และในประเด็นอื่นๆของพวกตน เป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68ล้มล้างระบอบการปกครอง ทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์ที่ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้ตนในฐานะ ส.ส.เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของ ส.ว.เป็นการจัดทำตามขั้นตอนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั่วโลกต่างก็ทำได้เหมือนกัน นอกจากนี้ได้มีกลุ่มบุคคลที่นำคำวินิจฉัยดังกล่าวไปยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.กล่าวหาว่า พวกตนกระทำผิดต่อกฎหมายอีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0