อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

กรมอุทยานฯ เตรียมชงรื้อซ้ำ “บ้านทะเลหมอก รีสอร์ท”

กรมอุทยานฯ เตรียมชงรื้อซ้ำ “บ้านทะเลหมอกรีสอร์ท” พร้อมรีสอร์ทรุกทับลานอีก 7 แห่ง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทส.19 ก.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.53 น.


วันนี้ (18 ก.ค.) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดี และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นัดแรก ในวันที่ 19 ก.ค.นี้  ทางอุทยานฯ ทับลาน เตรียมเสนอรายชื่อรีสอร์ทที่ต้องดำเนินการรื้อถอนเพิ่มเติมรวม 8 แห่ง  จากที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานของกรมอุทยานฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมาที่ได้เสนอเพียง 5 รายชื่อ คือ 1.บ้านพักของนายประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ 2. นายธิติ ศิลาศรี คลองกระทิงคันทรีวิว 3.ไร่กุลละวณิชย์ ของนายภักดีกุละวณิชย์) 4.สวนยางพารา ของนายเกิด เพชรเลิศ 5.ไร่รวยริน ของนายบุญธรรม คูณสว่าง   โดยมีรายชื่อรีสอร์ทที่จะเสนอเพิ่มเติมอีก 3 ราย   คือ 1.ทะเลหมอกรีสอร์ท ของนางวไลลักษณ์ วิชชาญาบุญศิริ 2. สวนยางพาราของ นายเกิด  เพชรเลิศ และ3. บ้านพักของนายสมจิตร นิลสุวรรณ ซึ่งเป็นรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีการรื้อถอน 


นายเทวินทร์ กล่าวว่า การเสนอรายชื่อรีสอร์ทเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นการเสนอรายชื่อในส่วนที่ได้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งบางพื้นที่เจ้าของก็ปล่อยทิ้งร้าง แต่บางแห่งก็ยังคงมีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่  ซึ่งทางอุทยานฯ ทับลานเห็นว่าควรเสนอให้ดำเนินาการต่อให้จบ ซึ่งก็แล้วแต่ที่ประชุมว่าจะพิจารณาดำเนินการอย่างไร.
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0