อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

ปลัดฯกทม.ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บกระทง  กำชับให้แล้วเสร็จ6โมงเช้า

ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจเยี่ยมการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2563 เริ่มดำเนินการจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. และจัดเก็บแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ภายในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย. เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 23.10 น.


เมื่อวันที่ 31 ต.ค. บริเวณท่าเรือสะพานพุทธ เขตพระนคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจเยี่ยมการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2563 จากบริเวณท่าสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ถึง บริเวณท่าเรือสะพานพุทธ เขตพระนคร โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2563 ในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กม. สำนักการระบายน้ำ จัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำ และสำนักงานเขต จัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขต รวมถึงคลองโอ่งอ่าง สำหรับการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 203 คน ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค.63 พร้อมทั้งจัดเตรียมเรือเก็บขยะพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 40 ลำ เรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง จำนวน 2 ลำ และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 14 คันโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพุทธ 2.สะพานพุทธถึงสะพานกรุงเทพ และ 3.สะพานกรุงเทพถึงสุดเขตบางนา ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะลำเลียงขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อทำการคัดแยกกระทง โดยจะนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ หนองแขม อ่อนนุช และสายไหม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป

ในส่วนของสำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือเก็บขยะ และรถบรรทุก เตรียมพร้อมเก็บกระทงในคลองต่างๆ เพื่อคืนความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียแก่แหล่งน้ำ คูคลอง ส่วนสำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในพื้นที่เขต เริ่มดำเนินการจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค.63 และจัดเก็บแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ภายในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย.63


 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง งดใช้กระทงโฟม รวมถึงการลอยกระทงด้วยกันในรูปแบบ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งจากสถิติจะเห็นได้ว่าในปี 61 จัดเก็บกระทงได้ จำนวน 841,327 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 796,444 ใบ กระทงโฟม 44,883 ส่วนในปี 62 จัดเก็บกระทงได้ จำนวน 502,024 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 483,264 กระทงโฟม 18,760 ใบ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 38