อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

หนาวมาแล้วระวัง6โรคอันตราย

กทม.แนะประชาชนเฝ้าระวัง 6 โรคติดต่อในฤดูหนาว แนะทางป้องกันโดยเฉพาะเด็กเล็ก คนแก่และผู้มีโรคประจำตัว ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.50 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (สนอ.)กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ประกาศ เรื่องการป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิด  โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชนได้   กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. จึงขอให้ประชาชนมีความระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็กอายุระหว่าง 0-4ปี  ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น และขอแนะนำให้ทราบถึงข้อมูลโรคติดต่อ และการป้องกันควบคุมโรคที่อาจจะเกิดในฤดูหนาว ได้แก่

1.โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางจมูก ปาก ตา เชื้อนี้อยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกสู่ สาธารณะ
2.โรคติดเชื้อไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้  ส่งผลให้เด็กมีอาการหอบเหนื่อย และหายใจลำบากได้อย่างรวดเร็วเชื้อนี้ติดต่อกันได้โดยการสัมผัส ใกล้ชิดกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ
3.โรคปอดบวม เกิดจากการติดเชื้อในปอด ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ติดต่อทางจมูก ปาก ตา เชื้อนี้อยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกสู่ สาธารณะ
4.โรคสุกใส  เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะน้ำจากตุ่มน้ำและติดต่อได้ทางอากาศ   
5.โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย  
6.โรคอุจจาระร่วงในเด็ก ซึ่งในฤดูหนาวมักจะเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อได้โดยการดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน

โดยแนะนำให้ประชาชนระวังป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว ดังนี้   รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุกน้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ(เครื่องหมาย อย.) ทุกครั้ง รวมทั้งเลือกซื้อน้ำแข็งที่สะอาดไม่มีตะกอน ไม่ควรรับประทานน้ำแข็งที่ใช้แช่อาหารอื่น ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดก่อนรับประทาน อาหารทุกครั้ง   ถ่ายอุจจาระลงในส้วมและล้างมือให้สะอาดหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง  หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อต่างๆ ผู้ป่วยควรอยู่บ้านไม่ควรเข้าไปในที่ชุมชน แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในที่ชุมชนให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าเข็ดหน้าปิดปาก ปิดจมูกเวลา ไอ จาม  สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ กำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้องและจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

นอกจากนี้ ประชาชนไม่ควรดื่มสุราแก้หนาวเพราะนอกจากจะไม่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้ว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยังทำให้ความร้อนถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้นด้วย ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ หากเผลอนอนหลับไป ทำให้ร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน อาจทำให้เสียชีวิตได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34