อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อีก5ปีขยะในกรุงเทพฯเลิกฝังกลบ

อีก5ปีขยะกรุงเทพฯเลิกฝังกลบ ใช้เทคโนโลยีสะอาดจัดการ ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.21 น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในปัจุบันการกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ ซึ่งกทม.ได้ว่าจ้างเอกชน นำขยะจากศูนย์กำจัดมูลฝอยบริเวณพื้นที่อ่อนนุช ปริมาณขยะ 3,400ตัน หนองแขม ปริมาณขยะ 3,500ตัน  และสายไหม ปริมาณขยะ 2,500ตัน เพื่อขนไปฝังกลบในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการว่าจ้างเอกชนขนขยะฝังกลบ จะมีอัตราค่าฝังกลบจะไม่เท่าเทียมกัน อยู่ในอัตรา 680บาทต่อตัน 715บาทต่อตัน และ794บาทต่อตัน อย่างไรก็ตามถือเป็นวิธีกำจัดขยะรูปแบบเก่า ซึ่งกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆได้ อีกทั้งพื้นที่ฝังกลบในอนาคต ก็อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งสัญญาการว่าจ้างเอกชนฝังกลบขยะของกทม. จะสิ้นสุดในปี2562นี้  ดังนั้น กทม.จะทำการหาผู้รับจ้าง เพื่อการฝังกลบขยะ สัญญาต่อเนื่องอีก 4ปี โดยอยู่ระหว่างร่างทีโออาร์ว่าจ้างเอกชนทำการฝังกลบขยะ ซึ่งกำหนดราคากลางฝังกลบที่ 680บาทต่อตัน ทั้ง 3พื้นที่ฝังกลบ

นายจักกพันธุ์ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางในอนาคตที่กทม.มีเป้าหมายให้การกำจัดขยะไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1.จ้างเอกชนกำจัดโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 2.จ้างเอกชนกำจัดโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 3.จ้างเอกชนขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะที่ศูนย์ฯสายไหม 1,000ตัน 4.จ้างเอกชนกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ที่ศูนย์ฯหนองแขม 1,000ตัน 5.สถานีโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัด การขยะและของเสียชุมชน 300ตัน และ6.โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา และนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 500ตัน ซึ่งจะนำขยะไปกำจัดโดยการเผา การหมักแก็สชีวมวล เพื่อสร้างให้เกิดพลังงานไฟฟ้า โดยช่วยกำจัดขยะได้รวม 5,000ตันต่อวันหรือประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะต่อวันในกรุงเทพมหานคร โดยกทม.จะเริ่มกระบวนการโครงการดังกล่าวทั้งหมดในปี 2562เป็นต้นไปเริ่มทยอยเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะและจะเลิกฝังกลบอย่างถาวรในระยะ5ปีคือภายในปี67.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34