อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เตรียมเฉือนพื้นที่4เขตประชากรเกิน1.9แสนคน

เตรียมเฉือนพื้นที่ 4 เขตสายไหม, บางแค, คลองสามวา, บางเขน ลดความหนาแน่นประชากร บริหารง่าย พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.23 น.

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแบ่งพื้นที่และจัดตั้งเขตใหม่ เพื่อพิจารณาแนวทางการแบ่งพื้นที่เขตให้เหมาะสมกับการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน เนื่องจาก กทม.มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้สำนักงานเขต 4 เขต ที่มีประชากรมากกว่า 190,000 คน ประกอบด้วย เขตสายไหม มีประชากร 202,590 คน เขตบางแค มีประชากร 193,002 คน เขตคลองสามวา มีประชากร 193,930 คน และเขตบางเขน มีประชากร 190,681 คน ซึ่งจะจัดทำรายละเอียดคำบรรยายแนวเขต พร้อมแผนที่แนบท้ายประกอบคำบรรยายแนวเขต โดยให้ตั้งคณะกรรมการระดับสำนักงานเขต ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ที่จะมีการพิจารณาแบ่งเขตเป็นประธาน ผู้แทนสำนักผังเมือง ผู้แทนสำนักงานปกครองและทะเบียน และผู้เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทำรายละเอียด ซึ่งหากสำนักงานเขตใดมีพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแนวเขต ก็ให้เชิญผู้อำนวยการเขตข้างเคียงร่วมพิจารณาให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อเสนอพิจารณาตามขึ้นตอนต่อไปรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการพิจารณาแนวทางการแบ่งพื้นที่เขตนั้น ไม่ได้เป็นการเพิ่มเขตปกครองจาก 50 สำนักงานเขตแต่อย่างใด แต่เป็นการแบ่งตามพื้นที่ตามการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งการดูแลพื้นที่สาธารณะ ทำได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร จึงต้องปรับเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการให้บริการดูแลต่างๆของ กทม. เพื่อให้ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนทำได้ทั่วถึง เช่น การรับบริการทะเบียน เรื่องภาษี การจ่ายเบี้ยยังชีพ หรือเงินเยียวยา ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น  

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2560  ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้ลงประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวง และที่ตั้งแขวงใหม่ของเขตพญาไท เขตดินแดง เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และยุบพื้นที่แขวง และที่ตั้งแขวงใหม่ของเขตบางนา และเขตบางบอน รวม 7 เขตการปกครอง จากเดิม 50 เขต 169 แขวง เป็น 50 เขต 180 แขวง เพื่อให้เกิดการสมดุลของพื้นที่และประชากร ในการบริหารจัดการและบริการประชาชน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31